Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jirsak dreamstime.com Teknik | 08 juli 2019

Testbäddar viktiga för att stärka Europas innovationskraft

”För att Europa ska vara globalt konkurrenskraftigt måste innovationstakten öka”, säger RISE:s vd Pia Sandvik.

– Regeringar måste utveckla strategiska agendor i samarbete med industrin för att möta samhällsutmaningarna. Policys och regelverk måste uppdateras i en mycket högre takt än tidigare för att undanröja hinder för innovation. För allt detta, och för att sprida ny kunskap till näringslivet, är testbäddar av stor betydelse, säger Pia Sandvik, vd för RISE, i ett pressmeddelande. I dag finns en gemensam strategi inom EU för forskningsinfrastruktur, men det saknas en strategi för att dra full nytta av de testbäddar som finns i Europa. RISE driver 60 procent av alla svenska testbäddar och även i andra europeiska länder är det ofta forskningsinstituten som ansvarar för testbäddar. – En gemensam strategi behöver kartlägga de testbäddar som finns, prioritera de investeringar som behöver göras, säkerställa att små- och medelstora företag får tillgång till testmiljöerna samt innehålla en finansiering från EU i nivå med vad man spenderar på forskningsinfrastruktur, säger Pia Sandvik.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2