Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© KI Barometern Analys | 09 juli 2019

Tydlig inbromsning för sysselsättningen i Sverige

Nya siffror från SCB och KI-barometern i juni tyder på en vändning för sysselsättningen under andra kvartalet, särskilt inom industrin. Det rapporterar Teknikföretagen.

Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) minskade Sveriges totala sysselsättning i maj, med drygt 3’000 jobb jämfört med maj förra året (säsongsrensat). Icke-säsongsrensat uppgick minskningen till drygt 6000 jobb. Det var första gången sedan början av 2012 som sysselsättningen minskade jämfört med motsvarande period föregående år. AKU-statistiken har varit ovanligt hoppig under de senaste månaderna, vilket SCB påpekar, då bortfallet i undersökningen har varit större än normalt. Även om de enskilda månadssiffrorna varit ovanligt osäkra tyder utvecklingen på en gradvis försvagning av sysselsättningens ökningstakt. Under förra året steg sysselsättningen med 92’000 jobb jämfört med 2017, enligt AKU. Hittills i år har ökningen legat på knappt 60’000. Även siffrorna över arbetslösheten har hoppat kraftigt mellan årets månader. I maj steg arbetslösheten från 5,9 procent i april till 6,4 procent i maj, säsongsrensat. KI-barometern för juni tyder på att minskningen kommit främst inom industrin. Flertalet industribranscher har börjat dra ned på antalet anställda. Samtidigt förväntar sig industriföretagen totalt sett att nedgången kommer att fortsätta under de närmaste månaderna. Inom industrin finns ett fåtal branscher som ännu ökat antalet anställda, exempelvis läkemedelsindustrin, men även den branschen märker nu en svagare efterfrågan och markant fallande konfidensindikator. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll i juni till ungefär på det historiska genomsnittet. Det som främst låg bakom denna försämring var ökat missnöje med varulagren samt nedjusterade produktionsplaner. Den fortsatta inbromsningen i industrin under 2019, som Teknikföretagen flaggat för sedan förra året, bekräftas alltmer av hårda data och företagens egna svar i enkätundersökningar.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2