Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Pixabay Elektronikproduktion | 09 juli 2019

ChromoGenics vill ha in ytterligare kapitel med nyemission

Det svenska bolaget upphandlar toppgaranti upp till 100 procent av den pågående företrädesemissionen och genomför riktad nyemission om cirka 10 miljoner kronor.

För att stärka bolagets finansiella ställning ytterligare samt för att säkerställa fullteckning av den pågående företrädesemissionen om 86,4 miljoner kronor, har styrelsen i ChromoGenics beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 10 miljoner kronor samt att ingå avtal om en så kallad toppgaranti upp till 100 procents emissionsteckning i den pågående företrädesemissionen. Toppgarantin motsvarar cirka 12,6 miljoner kronor. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med tecknarna, som också är garanter i den pågående företrädesemissionen. – Totalt ger garantin och den riktade emissionen ChromoGenics ytterligare säkerhet för att emissionen fulltecknas vilket tillsammans med den riktade emissionen ger oss trygghet i tillförseln av 22,6 miljoner kronor. I det expansiva skede vi befinner oss och med tanke på den omfattande investeringen i egen sputtringskapacitet vi gör, så känns detta mycket bra, säger Jerker Lundgren, vd för ChromoGenics, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2