Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron Analys | 11 juli 2019

Rekordhög nettoomsättning för Kitrons andra kvartal

Kitrons nettoomsättning för årets andra kvartal uppgick till 860 miljoner norska kronor, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.

Den organiska tillväxten för kontraktstillverkarens omsättning uppgick till 19 procent, exklusive förvärvet av EMS-divisionen i API Technologies Corp. Orderstocken för andra kvartalet uppgick till 1’453 miljoner norska kronor, en ökning med 44 procent jämfört med förra året. Den organiska tillväxten i orderstocken, exklusive API-förvärvet, var 28 procent. För Kitron växte alla marknadssektorer under kvartalet. I siffror var försäljningsutvecklingen under andra kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år särskilt stark inom marknadssegmentet Defence/Aerospace och Offshore/Marine. – Andra kvartalet präglades av stark tillväxt, vilket ledde till rekordhög omsättning. Samtidigt har vi förberett oss på att hantera ytterligare tillväxt genom vår tillkännagivna kapacitetsutbyggnad i USA, Polen och Kina. Jag är också glad över att den utmanande komponentsituationen i branschen nu förbättras, och detta förväntas gradvis minska arbetskapitalet under de kommande kvartalen, säger Cathrin Nylander, CFO och verkställande vd för Kitron, i en kommentar till rapporten. Kitrons personalstyrka motsvarade 1’682 heltidsanställda den 30 juni 2019. Det är en ökning med 152 stycken sedan andra kvartalet 2018 och en ökning med 32 stycken relaterade till verksamheten i Norge, en ökning med 19 i Sverige samt en ökning med 21 i Kina. Förvärvet av API tillförde 87 heltidsanställda per den 30 juni. För 2019 förutspår Kitron att omsättningen ökar till mellan 3’200 och 3’400 miljoner norska kronor.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1