Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 27 november 2002

Övervaknings- och sekvenseringskrets

Enchipslösning för multipel strömförsörjningsövervakning och -sekvensering

ADM1060 är en ny medlem av hot swap- och sekvenseringsproduktfamiljen från Analog Devices. Den nya kretsen har programmerbar övervakning av flera matningsspänningar. Den eliminerar behovet av multipla kretsar för feldetektering som normalt fordras som skydd mot skador, felkommunikation och låsning. Produkten erbjuder skydd mot dessa och andra fel på ett enda chip. ADM1060 övervakar kortets matningsspänningar och innehåller matningsfeldetektering och sekvenserings-/kombinationslogik, med hjälp av flera nyckelfunktioner. Sju oberoende matningskällor, inklusive en högspänningsdetektor (upp till +14,4 V), två bipolära spänningsdetektorer (upp till +6 V ELLER ner till -6 V och fyra positiva lågspänningsdetektorer (upp till +6 V) kan programmeras att detektera underspänning, överspänning eller utanför-området-förhållanden. En watchdogdetektor med programmerbar timeout-fördröjning kan ställas in så att om en klocka inte togglar (övergång från låg till hög eller från hög till låg) inom en programmerbar tid (upp till 18 sekunder) aktiveras en felflagga. ADM1060 kan programmeras att konfigurera logikbuffertar eller detektera positiva/negativa flanker med hjälp av fyra generella ingångar. Dessa egenskaper, tillsammans med nio programmerbara utgångsdrivsteg, ger strömförsörjningsövervakning vid +/-2,5%, och gör tillsammans ADM1060 till den enda enchipskretsen som kan erbjuda så precisa funktioner.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1