Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© haldex Analys | 18 juli 2019

Stabilt kvartal på försvagad marknad för Haldex

Verkstadsindustrikoncernen Haldex märkte av en fortsatt försvagat marknadsläge under andra kvartal och visar upp siffror som stämmer överens med det.

Omsättningen för Haldex andra kvartal uppgick till 1’389 miljoner kronor (1’372), vilket är 1 procent högre än föregående år men justerat för valuta minskade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 91 miljoner kronor (102) för andra kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 49 miljoner kronor (61). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 miljoner kronor (65). Under kvartalet blev Helene Svahn utsedd till att efterträda Åke Bengtsson som vd och koncernchef. Hon tillträdde omedelbart, men påbörjar uppdraget på heltid per den 12 augusti. Under tiden kommer vice vd, Staffan Olsson, att ansvara för den dagliga driften. – Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt under 2019 även om andra halvåret bedöms bli svagare än första halvåret. Europa bedöms minska något jämfört med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer. Vår prognos för 2019 är oförändrad. Vi gör bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018, säger Staffan Olsson, vice vd och koncernchef, i en kommentar till rapporten.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2