Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aq holmbergs Analys | 23 juli 2019

Plus, plus, plus för AQ Groups andra kvartal 2019

Under det andra kvartalet 2019 förbättrade AQ Group sitt resultat, såg en god tillväxt och förvärvade Trafotek.

Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 1’313 miljoner kronor (1’224), en ökning med 7,3 procent. Rörelseresultatet EBIT ökade med 61,6 procent till 93 miljoner kronor (58) och resultatet efter finansnetto ökade med 59,7 procent till 88 miljoner kronor (55). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 miljoner kronor (35). Årets andra kvartal är det 99:e kvartalet i rad som AQ Group redovisar vinst. Anledningen till kvartalets positiva resultat härleds bland annat från att bolaget inte längre har förluster från de tre enheter som de omstrukturerade under 2018. – Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades positivt av våra projekt för att öka lageromsättningen men övriga delar av rörelsekapitalet utvecklades inte lika starkt under kvartalet. Här kommer vi fortsätta arbetet med att optimera vårt lager och att minska våra förfallna kundfordringar, säger vd och koncernchef Anders Carlsson i en kommentar till rapporten. Under kvartalet genomförde bolaget förvärvet av Trafotek, verksamt som leverantör inom konstruktion och tillverkning av induktiva komponenter för kraftelektronik. I början på tredje kvartalet tillkännagav bolaget även att ett av dess företag i Sverige, AQ Wiring Systems AB, gjorde ett kompletterande mindre förvärv av ett företag som heter MiniCon AB. Detta förvärv kommer att stärka AQ:s närvaro och kompetens inom kablage för krävande industriella kunder i Norden. – Våra affärer med elskåp för automation, induktiva komponenter för tåg, kablage för kommersiella fordon och montering av kompletta maskiner för medicinsk teknik fortsätter att vara de mest bidragande orsakerna till tillväxten även under detta kvartal. AQ är i vår roll som leverantör alltid redo för förändringar i efterfrågan. Vi behöver vara snabba på att ställa om både i tillväxt och när efterfrågan på våra kunders produkter minskar, säger Anders Carlsson.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1