Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Analys | 24 juli 2019

Ökade kostnader för tillväxt drar ner Smolteks kvartal

Under det andra kvartalet 2019 uppgick det svenska nanoteknikföretagets resultat till betydligt mindre än förra året.

Nettoomsättningen uppgick till 26’000 kronor (330’000). Rörelseresultatet uppgick till -3,91 miljoner kronor (-2,57), vilket kan förklaras av ökade kostnader för personal och marknadsföring. Företagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 33,74 miljoner kronor (14,88) och det egna kapitalet uppgick till 69,33 miljoner kronor (43,88). Under första kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde företaget 42,4 miljoner kronor före kostnader på 5,9 miljoner kronor. Antalet årsanställda uppgick till 9 personer. – Årets andra kvartal har fortsatt i linje med det första. Efter att ha säkrat vår finansiella plattform genom ett framgångsrikt emissionsprojekt har vi kunnat fokusera ännu mer på affärsutveckling och exponering gentemot våra potentiella licenstagare och partners, säger vd Anders Johansson i en kommentar till rapporten. Under kvartalet har Smoltek arbetat vidare med forskningsinstitutet Imec med målet att finna ett 300 mm processupplägg som passar i Imexs industriellt kompatibla processlina, och samtidigt innebär så minimala justeringar som möjligt i de olika stegen i förhållande till hur Smoltek i dag genomför processtegen. – Processteget för odling av kolnano-fibrer måste ske utanför Imec, vi arbetar aktivt på en lösning för detta. Sammantaget har detta tagit längre tid än väntat, men det är viktigt att vi tillsammans finner ett optimalt upplägg för det totala genomförandet, det handlar både om kvalitet och kostnad för projektet, säger Anders Johansson.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1