Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© semcon Analys | 25 juli 2019

Första halvåret 2019 präglas av åtgärder för Semcon

Under det första halvåret, och mer specifikt det andra kvartalet, 2019 har Semcon fortsatt sitt arbete med att stärka sin konkurrenskraft.

De många åtgärder som bolaget har gjort har lett till att resultaten inte är särskilt imponerande, men att de förhoppningsvis kommer att bli bättre under det andra halvåret av 2019. – Vi har framgångsrikt genomfört de åtgärder som krävs för att stärka lönsamheten ytterligare. Åtgärderna under första halvåret förväntas ge en marginell positiv effekt för helåret 2019 och sänka koncernens kostnader med cirka 15 miljoner kronor med full effekt 2020, säger Markus Granlund, koncernchef för Semcon, i en kommentar till rapporten. Semcons intäkter under det andra kvartalet uppgick till 476 miljoner kronor (479) och rörelseresultatet uppgick till 17 miljoner kronor (21). Resultat efter skatt uppgick till 12 miljoner kronor (16). Kostnader för omstrukturering har belastat rörelseresultatet med cirka -6 miljoner kronor och en färre arbetsdag har påverkat med cirka -6 miljoner kronor. – Det är glädjande att vår strategi för att diversifiera vår branschnärvaro fortsätter ge resultat. Inom Life Science har vi under första halvåret ökat vår omsättning med 18 procent, jämfört med samma period föregående år. Samtidigt är potentialen stor att fortsatt kraftigt öka våra intäkter inom det segmentet framöver, säger Markus Granlund. Omstruktureringen i affärsområdet Engineering & Digital Services går enligt plan och skapar möjligheter till större fokus på Semcons digitala erbjudande. Bolaget stärker sin mjukvarukompetens ytterligare enligt sin strategi och divisionen Digital Services redovisar en tillväxt på 11 procent för det första halvåret 2019. – Med de lönsamhetsförstärkande åtgärder som vi vidtagit under första halvåret och en positiv kalendereffekt under andra halvåret är vi väl positionerade för fortsatta resultatförbättringar under 2019, säger Markus Granlund.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1