Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© myFC Holdings Analys | 26 juli 2019

Fortsatt svagt kvartal för myFC Holding efter ändringar

Den 11 juni meddelade bränslecellsföretaget att de tagit beslutet att skära ned på personal och stänga ner egen utveckling för att kunna hålla sig flytande till 2020. Det andra kvartalet präglades av stora kostnader för engångsnedskrivningar.

– Under årets andra kvartal genomförde myFC en företrädesemission, jag tillträdde som VD efter en förändring i koncernledningen, och inför årsstämman den 11 juni informerade vi marknaden om slutsatserna från vår strategiska översyn av företaget. Denna strategiska översyn resulterade i ett antal vägval, där det mest omfattande beslutet var att lägga ner utvecklingen och försäljningen av våra egna konsumentprodukter, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC Holding AB, i en kommentar till rapporten. Företagets andra kvartal visade upp en nettoomsättning på 0 kronor (0) och ett rörelseresultat som uppgick till -107,5 miljoner kronor (-24). Rörelseresultatet belastades av engångsnedskrivningar på 82,2 miljoner kronor, vilka bestod av nedskrivning av immateriella tillgångar på 75,1 miljoner kronor och nedskrivning av obsolete lager på 7,1 miljoner kronor. – Vi fattade detta beslut för att försäkra oss om att vi har kapital som tar oss in i det tredje kvartalet 2020 utan kapitaltillskott. Med de åtgärder jag redogjort för tidigare har vi också en plan för detta. Arbetet med att implementera resultatet av vår strategiska översyn är nu i full gång och fortsätter under det tredje kvartalet, säger Peter Friedrichsen.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1