Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Veoneer Analys | 29 juli 2019

Minskade resultat för Veoneers andra kvartal 2019

Under det andra kvartalet 2019 uppgick Veoneers siffror till lägre än föregående års, men låg ändå på en nivå som var något bättre än vad bolaget internt förväntat sig.

Nettoomsättningen upp gick till 489 miljoner dollar (572), vilket var en minskning med 14 procent. Den organiska tillväxten minskade med 10 procent. Det operativa kassaflödet uppgick till -70 miljoner dollar (-80) och rörelseresultatet uppgick till -137 miljoner dollar (-48). Under kvartalet genomförde Veoneer en framgångsrisk kapitalanskaffning på 627 miljoner dollar. – Fordons- och teknikindustrierna fortsätter närma sig varandra i allt snabbare takt och under kvartalet slöts nya allianser och partnerskap snart sagt varje vecka. Signaler från branschen under kvartalet bekräftar dessutom att ’collaborative driving’ väntas vara den största trenden det kommande decenniet medan fullt självkörande bilar väntas spela en större roll först mot slutet av nästa decennium. Industrins tydliga betoning av avancerade system för förarstöd stämmer väl överens med Veoneers produktportfölj och stöds av den fortsatta expansionen av vår kundbas, säger Jan Carlson, vd och koncernchef för Veoneer, i en kommentar till rapporten. – Den snabba lanseringen av nya teknologier inom fordonsindustrin skapar fantastiska möjligheter, men också utmaningar då man måste säkerställa att tekniken är säker, robust och tillräckligt användarvänlig för att implementeras i miljontals nya bilar. Den svaga globala fordonsproduktionen påverkar oss för närvarande. Även om marknadsutsikterna visar att andra halvåret blir något starkare än första så är återhämtningen mindre stark, och osäkerheten större, än vad vi antog för några månader sedan, säger han. Bolagets utsikter för 2019 är att fordonsproduktionen minskar med cirka 5 procent jämfört med 2018 och att den organiska tillväxten minskar med höga ensiffriga tal i procent jämfört med 2018. Rörelseresultatet förbättras under andra halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2019.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2