Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Analys | 31 juli 2019

Kundväxling påverkar Hanza negativt under andra kvartalet

Kontraktstillverkaren Hanza Holding AB har under årets första halva genomfört en kundväxling i Baltikum som påverkat bolagets resultat negativt.

Nettoomsättningen uppgick till 506,6 miljoner kronor (508,0) under det andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet uppgick till 17,1 miljoner kronor (21,7), vilket har belastats med kostnader om cirka 2,2 miljoner kronor efter förvärv, integration och notering. Resultat efter skatt uppgick till 8,1 miljoner kronor (11,0) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,4 miljoner kronor (50,5). – I början av förra året presenterade vi att Hanza gick in i en ny fas. Det skedde efter två tidigare faser där vi utvecklat vår affärsmodell, med tillverkningskluster och rådgivningstjänster. Vi beskrev den nya fasen som en expansionsfas som innehåller två huvudkomponenter; att trimma våra nu etablerade tillverkningskluster, samt att addera nya geografiska kundmarknader, vilket också är det arbete som nu sker i koncernen, säger Erik Stenfors, vd för Hanza Holding AB, i en kommentar till rapporten. – Parallellt pågår ett stort arbete med kundväxling i vårt tillverkningskluster i Baltikum, som vi berättat om i tidigare delårsrapporter. Bland annat beslutade Hanza under våren 2018 att säga upp ett tillverkningskontrakt med en av koncernens större kunder, som då hade en årsvolym överstigande 80 miljoner kronor. Denna och andra mindre kunder har nu helt fasats ut, samtidigt som nya kontrakt vunnits och är under uppstart i Narva. Kundväxlingen har påverkat resultatet negativt i kvartalet, säger han. Efter kvartalets utgång har Hanza genomfört ett större strategiskt förvärv i Tyskland i juli, finansierat med lån och en riktad emission om 3 miljoner aktier. – Vår affärsmodell, tillsammans med de aktiviteter vi genomfört, inklusive den viktiga geografiska expansionen till Tyskland, gör att vi är vi övertygande om att denna fas i Hanzas utveckling kommer att bli riktigt framgångsrik, säger Erik Stenfors.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1