Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Transportforetagen Analys | 12 augusti 2019

Brant nedåt för transportindustrin under juli

Under juli månad skedde en brant nedgång i indexet för transportsektorn, något som understryker att utvecklingen framåt är osäker.

Transportindikatorn landade i juli på 48,9, en minskning med 15,7 enheter från juni då indexet landade på 64,6. Detta innebär att uppgiftslämnarna sammantaget har upplevt minskade antal ordrar, en lägre sysselsättning samt en minskad godsvolym i juli jämfört med juni. Ett indexvärde över 50 indikerar högkonjunktur, medan ett värde under 50 indikerar lågkonjunktur. – Transportindikatorn mäter konjunkturläget i transportbranschen, vilket i sin tur är en god indikator på läget i svensk ekonomi. Den bekräftar bilden av en svag konjunkturutveckling som SCB:s BNP-statistik nyligen visade, och understryker att konjunkturutsikterna för slutet av året är osäkra, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, i ett pressmeddelande. För order låg indexet på 49,2 (64,3 i juni), sysselsättning låg på 52,0 (61,9) och för godsvolymer landade index på 45,5 (67,5).
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1