Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GapWaves Komponenter | 12 augusti 2019

Gapwaves tar nästa steg i sin utveckling med ISO 9001

Som ett steg i att utveckla sin verksamhet för att på sikt bli en världsledande leverantör av antenner utvecklade med sin vågledarteknologi har Gapewaves genomgått certifiering enligt ISO 9001.

För att Gapwaves på sikt ska kunna bli en etablerad leverantör av antenner till både telekom- och bilindustrin krävs att företaget kan uppfylla de krav som ställs på kvalitet, spårbarhet i processer och fokus på ständig förbättring. För flera av världens globala tillverkare av antenn- och radarsystem är det ett krav att vara certifierade enligt ISO 9001 för att kvalificera som leverantör. I början av augusti erhöll Gapwaves sitt officiella certifikat på att företaget uppfyller kraven i standarden. För Gapwaves har certifieringen inneburit att ett ledningssystem implementerats och att organisationen utbildats i hur arbetet ska bedrivas för att skapa robusta processer med fokus på kvalitet och ständig förbättring.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1