Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap Analys | 14 augusti 2019

Stark ökning för Incap Group under årets första halva

Incap Groups intäkter under januari-juni 2019 uppgick till 37,2 miljoner euro, en ökning med 38 procent från samma period förra året.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) under perioden januari-juni uppgick till 5,7 miljoner euro, en ökning med 87 procent (3,1 miljoner euro), vilket motsvarar 15,5% av intäkterna. Nettoresultatet uppgick till 4,3 miljoner euro (2,1 miljoner euro). För perioden april-juni i år uppgick intäkterna till 18,7 miljoner euro (14,5), vilket visar en ökning med 29,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet var 2,9 miljoner euro, en ökning med 50,2 procent (1,9). – Incaps andra kvartal var starkt igen. I januari-juni ökade våra intäkter med 38 procent jämfört med första halvåret föregående år och rörelseresultatsmarginalen (EBIT) ökade till 15,5 procent. Försäljningstillväxten berodde främst på leveranser till nya kunder. Vi lyckades bredda vår kundbas speciellt inom området IoT och lätta fordon. Samtidigt fortsatte verksamheten smidigt med våra långsiktiga etablerade kunder både i våra produktionsenheter i Indien och Estland, säger Incaps vd Otto Pukk i en kommentar till rapporten. Utöver att växa i intäkter och resultat växte Incap Group även i antalet anställda under det första halvåret 2019. Vid periodens utgång rapporterade Incap 830 anställda, en ökning från förra årets 667. 89,3 procent (89) av personalen arbetade i Indien, 10,5 procent (10) i Estland och 0,2 procent (0,4) i Finland. – Även om konkurrensen inom elektronisk tillverkning är hård och problemen med komponenttillgänglighet fortfarande kvarstår, är jag övertygad om att med vårt fokus på effektivitet kan vi behålla vår starka position på marknaderna. Vi strävar efter att fortsätta växa vår verksamhet organiskt. Men om lämpliga möjligheter skulle uppstå, med vår goda finansiella ställning, är det också möjligt att växa vår verksamhet genom förvärv, kommenterar Otto Pukk.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2