Annons
Annons
Annons
Annons
© Gapwaves AB Analys | 15 augusti 2019

Ökade intäkter och förbättrat resultat för Gapwaves

Under det andra kvartalet 2019 ökade det svenska antennföretaget Gapwaves sin tillväxt efter flera kundfinansierade projekt.

Nettoomsättningen uppgick till 4,4 miljoner kronor för Gapwaves under perioden april-juni 2019, en ökning från 0,9 miljoner kronor samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -7,4 miljoner kronor (-8,8) och periodens resultat uppgick till -7,5 miljoner kronor (-8,9). Periodens kassaflöde var -9,3 miljoner kronor (86,3) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 52,4 miljoner kronor (94,7). Företagets tillväxt kan förklaras av en ökning av kundfinansierade utvecklingsprojekt kopplade till det designavtal som Gapwaves fick i slutet av det första kvartalet. Under kvartalet har företaget investerat mycket tid i försäljningsaktiviteter vilket resulterade i att ett licensavtal avseende teknologi till bilradar ingicks med Veoneer i början av juli månad. – Andra kvartalet 2019 har varit intensivt med stort fokus på leveranser kopplat till det designavtal för en Tier 1 kund inom automotive som erhölls i mars. Vårt arbete har nu börjat visa finansiella resultat med en tydlig intäktsökning drivet av kundfinansierade utvecklingsprojekt. Glädjande levererades hela projektet under kvartalet och i början av augusti erhölls ytterligare en uppföljningsorder från samma kund, säger Lars-Inge Sjöqvist, vd för Gapwaves AB, i en kommentar till rapporten. – Vårt fokus kommer fortsatt vara att ingå fler kundavtal parallellt med att vi nu också kommer inleda arbete för att kvalificera Gapwaves som en fullvärdig leverantör av vågledarbaserade antenner, säger han.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2