Annons
Annons
Annons
Annons
© inission Analys | 22 augusti 2019

Rekordnivå på omsättningen för Inissions andra kvartal

”Den positiva trenden fortsätter och Inission når rekordnivå både gällande omsättning såväl som rörelseresultat”, säger vd Björn Lifvergren.

Nettoomsättningen för Inission AB:s andra kvartal 2019 uppgick till 278 miljoner kronor (176), en ökning med 58 procent. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 18,9 miljoner kronor (10,1), en ökning med 87 procent och resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,0 miljoner kronor (9,5). Under det andra kvartalet förvärvade Inission företaget Sweco Elektronik. Inission har som strategi att vara en komplett leverantör och har på sistone sett en ökad efterfrågan av utveckling och konstruktion i kombination med produktion, vilket är anledningen till förvärvet. – Inission ser en trend i hur god kommunikation, kortare ledtider och hög flexibilitet blir allt viktigare för våra kunder. Att befinna sig nära kunden och snabbt kunna möta deras behov ger ofta en lägre totalkostnad än att ha tillverkning som innebär långa transporttider. Detta bekräftas genom vårt avtal med WTS Positioning Solutions AB, som flyttar sin tillverkning från Kina till Inission i Stockholm. Vår lösning gör det möjligt för kunden att lägga order vid behov vilket minskar behovet av långa prognoser, säger Björn Lifvergren, vd för Inission AB, i en kommentar till rapporten. Under kvartalet har Inission sett hur bristerna inom komponenter gått ned, tillsammans med ledtiderna. Situationen är fortfarande ansträngd men bättre än tidigare. I början av året, i januari, tog Inission beslutet att samlokalisera Inission Pajala med Inission Munkfors, något som skedde den 1 juli.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1