Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Elektronikproduktion | 28 augusti 2019

PiezoMotor inleder tredje fasen i samarbetet kring nya massvolymmotorn

Nästa steg av projektet har huvudfokus kring bland annat utökad funktionalitet – och ska gynna kommersialisering av motorteknologin inom andra volymområden.

PiezoMotor meddelar att bolaget har mottagit sin samarbetspartners bekräftelse på att den tredje utvecklingsfasen i samarbetsprojektet för att ta fram en ny motorteknologi med fokus på högvolymsapplikationer nu ska inledas. Kommande projektfas sträcker sig till slutet av 2019. PiezoMotors intäkter från den kommande projektfasen uppgår till cirka 3,8 miljoner kronor, och i likhet med de tidigare faserna avser intäkterna främst kostnadstäckning. Det stora kommersiella värdet i samarbetet för PiezoMotor ligger i rätten till kommersialisering av den nya motorteknologin inom flera stora världsomspännande massvolymmarknader utanför samarbetspartnerns huvudsakliga marknadsområde. – Uppstarten av nästa fas är en bekräftelse på att vår teknologi och samarbetet fungerar väl. Nästa steg av projektet har huvudfokus kring bland annat utökad funktionalitet – något som gynnar även vår egen kommersialisering av motorteknologin inom andra volymområden, säger Anders Kottenauer, vd för PiezoMotor i pressmeddelandet.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1