Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 augusti 2019

Allgon redovisar stabil försäljning – och ambitioner att expandera

Fortsatt god efterfrågan på företagets produkter och lösningar för industriell radiostyrning. Samtidigt tillkännager man planer på att etablera verksamheten utanför landet ytterligare innan årsskiftet. Det framgår i färsk delårsrapport.

© Allgon
Efter de två föregående kvartalens mycket höga tillväxttakt blev det andra kvartalet något lugnare med varierande utveckling i olika geografier, berättar Allgons vd Johan Hårdén i företagets i dag publicerade delårsrapport för januari till juni 2019. – Trots rapporter om viss avmattning från vissa industrisegment och geografiska marknader upplever vi fortsatt god efterfrågan från kunder att investera i våra produkter och lösningar för att effektivisera sin verksamhet. Vår globala räckvidd skapar diversifiering och innebär att Allgon blir mindre känsligt för lokala störningar i konjunkturen, fortsätter Hårdén. Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 297 miljoner, vilket enligt pressmeddelandet är en ökning med 192,8 procent jämfört med motsvarande period 2018. En ökning som i huvudsak beror på förvärvet av Tele Radio under fjolåret. Hårdén berättar i delårsrapporten att man upplever marknaden som fragmenterad och förhållandevis regional till sin karaktär. Man har därefter analyserat de olika marknaderna och på så vis identifierat ett antal länder som ”särskilt intressanta att expandera till”, med ambitionen att starta upp verksamhet i ytterligare två länder innan årsskiftet. – Eftersom kundkraven är höga där lösningar måste fungera användarvänligt och integreras i avancerade industriella processer, samtidigt som de ska möta tuffa, säkerhetskrav och certifieringar, blir inträdeströsklarna höga. Möjligheterna för att skapa en fortsatt lönsam och växande affär är goda. En framgångsfaktor för att uppnå detta är att kombinera Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad med Tele Radios struktur och processer för lönsam tillväxt. Inom affärsområdet Connectivity ser Allgon god tillväxt och förbättrad lönsamhet inom antennsegmentet. Här är det Smarteq och Satmission som bidragit positivt, samtidigt som man ser att utvecklingen har varit svagare för Industriell IoT. – Vi agerar på en marknad där våra kunder i allt högre grad automatiserar och digitaliserar sin verksamhet. Detta ställer krav på oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande och finnas nära våra kunder. Ett exempel på detta är Tele Radios lansering av Puma som inleddes under det första kvartalet, berättar Hårdén. – [Det] kompletterar vårt produktutbud med ett fullvärdigt och avancerat hydrauliksystem, något vi tidigare saknat. Allgon har en bra position för att tillvarata alla de möjligheter som marknaden för industriell radiostyrning erbjuder.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2