Annons
Annons
Annons
Annons
© tiberius dinu dreamstime.com Analys | 30 augusti 2019

Skandinavien starka på europeiska halvledarmarknaden

Distributionsrapporten för det första kvartalet i år visade återigen hisnande siffror för den europeiska halvledarmarknaden. Men efter två lysande år bryts nu trenden när rapporten för andra kvartalet publicerats. Trots det är Skandinavien en av vinnarna.

Enligt rapporten från den 12 augusti sjönk den totala europeiska distributionen med 1 procent under andra kvartalet. Ett stort tapp från det föregående kvartalets tillväxt på 8,4 procent. Trots nedgången finns det både vinnare och förlorare när kvartalet summeras. Länder och regioner som ändå håller sig på plussidan är Tyskland (0,1 procent), Storbritannien (med Irland borträknade) går framåt med 4,2 procent och Östeuropa sammantaget går plus fyra procent. Skandinavien gick uppåt med fyra procent till 2,2 miljarder, jämfört med förra kvartalets kraftiga uppgång på 32 procent. Tyngst gick det för Italien (minus 11,3 procent), Frankrike (minus 3,9 procent), samt Ryssland (okänt) och Israel (okänt). Enligt Georg Steinberger, styrelseordförande i DMASS, beror denna resultatmässiga berg- och dalbana på marknadsspecifika orsaker. – Det kan exempelvis vara överkapacitet av minnesprodukter, lång lagerhållning hos stora kunder, blek försäljning av konsumentprodukter, leverantörer som återtar affärer från distribution och efterföljande prisnedgångar, eller effekter på makronivå så som handelskonflikter, Brexit och en ekonomisk osäkerhet tvärs över hela branschen. Detta trots att affärsmöjligheterna är utmärkta, säger Steinberger i ett pressmeddelande. Går man in på produktspecifika områden gick analoga halvledare upp 1,5 procent, krafthalvledare framåt 2,6 procent och standardlogik upp markant med 19,3 procent. På minussidan backar MOS Micro 5,6 procent, minnen 0,8 procent, Opto 8,4 procent och annan logik fyra procent.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1