Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

JonDeTech är redo att tackla marknaden

Under det gångna kvartalet har IR-sensortillverkaren, JonDeTech, ökat intensiteten i företagets investeringar runt tillverkningen och skalbarheten – något som resulterat i att man lyckats verifiera processen för högvolymproduktion.

Det faktum att denna process nu är avklarad har skapat förutsättningar för att accelerera samarbetet med stora globala bolag, menar vd, Per Lindeberg. – Vi har stärkt dialogen med potentiella strategiska partners i de största techhubbarna i Asien och USA. För att kunna möta deras potentiella långsiktiga efterfrågan på årsvolymer på över 100 miljoner och erbjuda en säkrad produktkvalitet inför kontinuerlig produktion, genomför vi nu ännu en tech transfer för våra olika processteg på ISO-certifierade produktionsanläggningar i Europa, förklarar Lindeberg i kvartalsrapporten. Under det andra kvartalet kunder JonDeTech registrera en nettoomsättning om 19’000, jämfört med 9’000 under jämförelseperioden. Resultatet efter skatt uppgick till -4,82 miljoner kronor (-4,74) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,44 miljoner kronor (-4,37). – I takt med att produktionen kommer på plats kan vi nu utforma en tydligare kommersiell strategi, vilken successivt kommer anpassas och stärkas i takt med att vi skalar upp vår produktionskapacitet, kommenterar Lindeberg. Fokus för JonDeTech ligger nu på att skapa gemensamma utvecklingsprojekt med stora globala komponenttillverkarna med befintliga kundstockar och etablerade kanaler ut på konsumentelektronikmarknaden. Man har även börjat identifiera andra marknader där efterfrågan på flexibla, tunna och robusta sensorer väntas uppgå i stora volymer.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1