Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nolato Teknik | 16 september 2019

Nolato förvärvar amerikanskt EMC-bolag

Stärker Nolatos erbjudande för process- och materiallösningar inom skärmning av elektronik.

Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av amerikanska Ja-Bar Silicone Corporation. Bolaget, som omsätter omkring 150 miljoner kronor på årsbasis ger enligt pressmeddelandet ett stärkt erbjudande avseende process- och materiallösningar inom skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet, så kallad EMC. Genom förvärvet erhåller Nolato kompletterande tillverkningsteknologier, breddad kundbas och en förstärkt närvaro på den amerikanska kontinenten. – Inom EMC-området förväntas en fortsatt stark marknadstillväxt. Vi ser ett växande behov av applikationer och produkter som i takt med utbyggnad av nya nätverksprodukter kan anpassas till 4G- och de nya 5G-näten. Nya affärsmöjligheter genereras också i takt med att exempelvis fordonens elektroniska system kräver såväl skärmning som värmeavledning i allt större omfattning, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Ja-Bar har ett 70-tal medarbetare vid sin anläggning i New Jersey, USA. Bolaget grundades 1965 och har varit familjeägt sedan dess. Affären bedöms slutföras under november, och köpeskillingen uppgår till cirka 95 miljoner kronor.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1