Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SEMI Elektronikproduktion | 16 september 2019

Fabriker till ett värde av drygt 50 miljarder dollar påbörjade under 2020

33 nya fabriker beräknas enligt SEMI vara påbörjade innan slutet på 2019 och under 2020.

Enligt en rapport från SEMI kommer 15 tillverkningsenheter – vilket motsvarar investeringar på 365 miljarder kronor – ha påbörjats vid årets slut, och ytterligare 18 projekt beräknas sättas i gång under nästkommande år. Tio av de 18 projekten för 2020 – med en totalinvestering större än 336 miljarder kronor – har en hög sannolikhetshalt att påbörjas, medan de åtta återstående – som listar en investeringssumma överstigande 134 miljarder kronor – har en låg sannolikhetshalt. Allt som allt uppgår det totala investeringsvärdet för dessa planerade fabriker under 2020 till drygt 50 miljarder dollar. Tillverkningsenheterna påbörjade under det nuvarande året beräknas förses med produktionsutrustning under första halvåret 2020, med undantag för några anläggningar som inleder produktion redan vid mitten på nästa år. Den månatliga produktionskapaciteten sägs enligt SEMI uppgå till 740’000 kiselplattor (200 millimeter). Av de ovan förstnämnda 15 enheterna kommer hälften inrikta sig på kiselplattor på 200 millimeter. Större delen av den ytterligare produktionskapaciteten kommer utgöras av gjuterier (37 procent), minnesprodukter (24 procent) och mikroprocessorer (27 procent). © SEMI.org Tillverkningsenheterna, med byggnation planerad under nästa år, kommer börja utrustas under 2021 och förväntas producera över en miljon 200-millimeters kiselplattor i månaden. Enheterna med hög sannolikhetshalt kommer öka sin produktionskapacitet med 650’000 plattor per månad, medan de med låg sannolikhet uppskattas öka med 500’000 plattor per månad. Här utgöras huvuddelen av produktionskapacitet av gjuterier med 35 procent och minnesprodukter med 34 procent, och gäller kiselplattor av olika storlekar.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2