Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teknikforetagen Elektronikproduktion | 23 september 2019

Regeringen: Fler platser till ingenjörsutbildningarna

Ingenjörerna behöver bli fler – det föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2020.

I budgetpropositionen för 2020presenterar regeringen en satsning på samhällsviktiga utbildningar. Detta innebär bland annat att ingenjörsutbildningarna ska tillföras över 2 300 platser under mandatperioden. Det framgår av ett pressmeddelande från Teknikföretagen. – Det är en positiv nyhet ur två aspekter. Dels på grund av att kompetensbehovet i industrin är omfattande och att Sverige behöver fler ingenjörer. Dels på grund av att högskolan får ett uppdrag med tydligare koppling till näringslivets behov. Stora delar av Sveriges välstånd vilar på att den exporterande teknikindustrin kan hitta rätt kompetens, säger Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering på Teknikföretagen. För detta krävs det enligt Rosendahl att de nya platserna på ingenjörsutbildningarna disponeras där det finns behov. Samtidigt anser hon att satsningar på kompetensutveckling för stora volymer yrkesverksamma ingenjörer lyser med sin frånvaro i budgeten. Förslaget om ökad tillgång till distansutbildningar är positivt, men långt ifrån tillräckligt. – Med de teknikskiften och samhällsutmaningar vi nu står inför krävs långt mer omfattande åtgärder. Bara de närmaste fem åren behöver minst 40’000 medarbetare i svensk fordonsindustri kompletterande utbildningar i omställningen mot batteriteknik och elektrifiering. Vi hoppas att regeringen till att börja med ger universitet och högskolor ett tydligt uppdrag att arbeta med utbildning för yrkesverksamma samt säkra finansieringen för detta, menar Maria Rosendahl.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-2