Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Elektronikproduktion | 25 september 2019

HMS Networks skär ned på personal

Genomför ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnaderna till en svagare marknad.

Enligt HMS Networks rapport för det andra kvartalet i år nådde man en rekordomsättning med 416 miljoner kronor och sitt näst bästa kvartalsresultat med 72 miljoner, samtidigt som den organiska orderingången i lokala valutor är svag och i stort sett på samma nivå som året innan. HMS Networks vd Staffan Dahlström summerade kvartalet på följande sätt: – Det marknadsläge vi rapporterade om efter första kvartalet fortsätter även i detta kvartal, vilket innebär ökad osäkerhet i det korta perspektivet kring investeringar inom våra industriella segment. Detta avspeglas nu i en försvagad orderingång på de flesta av våra marknader och en ökad försiktighet hos våra kunder där vi framförallt ser en avmattning i löpande kundorder från befintliga kunder. Med det rådande läget har företaget nu initierat ett besparingsprogram, detta framgår av ett pressmeddelande. – Som rapporterats i årets andra kvartalsrapport ser HMS en mer utmanande marknadssituation i det korta perspektivet och har därför beslutat att anpassa kostnaderna till rådande marknadsläge i de områden som visar låg tillväxt. Finansiellt kommer åtgärderna medföra en årlig besparing om 45 miljoner kronor med full effekt 2020. Åtgärderna innebär engångskostnader om 25 miljoner kronor, som belastar resultatet för kvartal tre 2019. Totalt berörs 40 anställda i koncernen varav 24 anställda i Sverige, säger företaget.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2