Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer Elektronikproduktion | 26 september 2019

”Den stora nyttan är att producera energi där den förbrukas och behövs”

Bättre uniformitet och ökad effekt. Det här är några av de framsteg som solenergiföretaget Midsummers senaste innovation R100 kan förknippas med. Och genom den nya solcellen tar man enligt vd:n Sven Lindström ett större kliv mot att produktion och distribution av energi i framtiden kan förflyttas från solcellsparkerna.

Soltimmarna blir allt färre så här års. Men i Järfälla, hos solenergiföretaget Midsummer, verkar värmeböljan hålla i sig. Det av pressmeddelandet som gick ut i slutet på förra veckan att döma. Här berättade företaget att man utvecklat sina solceller ytterligare ett snäpp. Och enligt Midsummers vd Sven Lindström har man fått lägga ner en hel del möda för att nå till resultatet: solcellen R100. – Jag skulle gissa att det har lagts ner 1’000 timmar i projektet, säger Sven till Evertiq. Ur ett historiskt perspektiv har Midsummer gått från helt cirkulära solceller, till att allt eftersom röra sig mot, som vd:n säger, fyrkantiga sådana. Och det är där som just R100 sticker ut – man har nämligen utökat radien på den rundade cellen från 90 till 100 millimeter. Därmed har man minskat den outnyttjade arean av modulen från åtta till två procent, och på så vis gjort substratet – det rostfria stålet som bär ett så kallat CIGS-skikt av koppar, indium, gallium och selen – till 98 procent användbart. © Midsummer Men att ta fram en solcell av den här digniteten – med förbättrad uniformitet – har också inneburit en del arbete för kollegorna med att mekaniskt omkonstruera sin solcellsmaskin. – Dels har vi behövt förändra magnetfältet som skapar ett plasma som används vid sputtringen (ytbeläggningen av substratet, red. anm.). Här utgick vi från en sputtringskatod med ett roterande magnetfält. Ytterligare en utmaning med att ta fram en solcell där en så stor del av ytan är användbar är att substratet blir större. – Då fick vi även konstruera om maskinen rent mekaniskt så att det fick plats i sputtringskammaren (även kallad vakuumkammare, red. anm.). Arbetet man har utfört har gjort att man har anlänt till något som beskrivs av företaget som en milstolpe. Även fast solcellerna har många andra nyttiga funktioner och egenskaper, blir dess uniformitet – och estetik – ett allt viktigare inslag för att få såväl privatpersoner, som hustillverkare ska omfamna tekniken. Det gäller även hos Midsummer. – Det tror vi är det stora. I dag går man mer och mer till fyrkantiga celler, och där ville vi haka på. Det svåra där är just uniformiteten. Men det har vi lyckats med nu, säger Sven. Och som en bonus ökade man effekten med sex procent per yta – helt utan ökade produktionskostnader, enligt företaget. – Tunnfilmsceller ligger generellt lägre i effekt i förhållande till kiselsolceller, men det här gör att vi tar oss ett steg närmare och gör att skillnaden nu är liten. Det här är sex procent mer effekt som kunderna mer eller mindre har fått helt gratis, och det är något som de förstås tycker är oerhört positivt. Sven berättar att medan solcellsmarknaden växer i Sverige, har den inte gjort det på ett globalt plan de senaste två åren. Enligt vd:n kan det behövas ett skifte i koncentrationen och distributionen av tekniken. – I en solcellspark tillverkar man otroligt mycket energi koncentrerat vid en punkt, som sedan ska distribueras och som i sin tur skapar en belastning på elnätet. Och eftersom de oftast ligger avlägset till i exempelvis öknar blir det svårt att ansluta dem. Vi tror att den stora nyttan är att producera energi där den förbrukas och behövs, säger Sven som där ser en marknad som kommer växa allt mer. I dagsläget sitter Midsummer enligt vd:n lite trångt till. Men det kommer lösa sig i oktober i samband med invigningen av ett nytt labb. – Det innebär ytterligare 1’000 kvadratmeter, som blir ett rent labb men som vi också kan nyttja till mer produktionsyta. Kommer vi få se fler innovationer den närmaste tiden? – Förhoppningsvis når vi snart en generation där vi kan göra än mer fyrkantiga solceller. Vi hoppas på något under nästa år, avslutar Sven Lindström.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1