Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 22 oktober 2019

Note noterar kraftig tillväxt

Den svenska kontraktstillverkaren rapporterar om ”rekordartad tillväxt, stärkt rörelsemarginal och 30 procent högre orderstock” under kvartal tre 2019.

För det tredje kvartalet i år uppgick försäljningen från 324 till 434 miljoner kronor, en ökning med 34 procent. Rensat från förvärv var tillväxten 18 procent. – Det är särskilt glädjande att vi trots en avmattning av industrikonjunkturen lyckades öka tillväxttakten under det tredje kvartalet. Tillväxten under Q3 uppgick till 34 procent, varav 18 procentenheter var organisk. Vi ökade försäljningen på samtliga hemmarknader och i samtliga fabriker, säger vd:n och koncernchefen Johannes Lind-Widestam, i ett pressmeddelande. Kvartal tre i siffror
  • Orderstock: 30 % över föregående års nivå
  • Rörelseresultat: +104 % (32 miljoner kronor)
  • Rörelsemarginal: stärktes med 2,5 procentenheter till 7,3%
  • Resultat efter skatt: ökade med 100 % till 22 miljoner kronor
– Vi vinner fortsatt många nya kunder, våra orderböcker vid periodens utgång var cirka 30 procent högre än i fjol och vi är i uppstartsskede i flera stora kundprojekt. Trots ett svagare marknadsläge för några av våra industrikunder ser jag därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva tillväxtkurva,säger Johannes Lind-Widestam.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2