Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Haldex Elektronikproduktion | 22 oktober 2019

Haldex stänger tysk fabrik – 100 personer berörs

Svenska bolaget effektiviserar den europeiska tillverkningen – flyttar produktion i Heidelberg till Ungern.

Lönsamheten har inte nått tillfredsställande nivåer för bolagets europeiska region, skriver Haldex i ett pressmeddelande och hänvisar till den stundande lågkonjunkturen och kostnadsnivån i Tyskland. Haldex har därmed beslutat om att flytta produktionen av EBS (elektroniska bromssystem) och luftfjädringsprodukter från fabriken i tyska Heidelberg, till Szentlörincskáta i Ungern. Anläggningen i Heidelberg kommer således att stängas, och i sin tur samlokaliseras med den ungerska produktionen. – Genom att samlokalisera produktionen i Heidelberg med produktionen i Szentlörincskáta i Ungern uppnås skalfördelar och tillverkningskostnaden minskar, skriver bolaget i pressmeddelandet. Kostnadsbesparingen uppskattas enligt Haldex till 50 miljoner kronor per år, när flytten är fullt genomförd. Totalt berörs 100 personer av nedläggningen. Av dessa kommer 17 anställda fortsätta sin anställning i Haldex. Uppsägningarna kommer ske successivt under 2020. – Kostnaden för flytten är svårbedömd i och med att ersättningsnivåerna är del av de förhandlingar som nu inleds. När förhandlingarna är slutförda kommer Haldex meddela den beräknade kostnaden. Kostnaden kommer belasta resultatet som en engångskostnad, troligtvis i fjärde kvartalet 2019, skriver Haldex. Flytten beräknas vara genomförd under första halvåret 2020.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1