Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dr911 dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 oktober 2019

Hellmertz Elektronik i konkurs

Det sydsvenska elektronikföretaget är sedan ett par dagar försatt i konkurs.

Konkursen inleddes 16-10-2019 enligt uppgifter på sajten Allabolag. En konkursansökan inlämnades av staten genom Skatteverket till Malmö tingsrätt den 29:e augusti i år. I ansökan yrkar Skatteverket att Hellmertz Elektronik Aktiebolag försätts i konkurs, myndigheten vill även ha ersättning för ansökningsavgiften till tingsrätten med 2.800 kr. Grunden till konkursen är enligt ansökan att Hellmertz Elektronik Aktiebolag idag har kända skulder till staten på sammanlagt 1.543.485 kronor. ”Kronofogden genomförde verkställighet enligt 4 kap utsökningsbalken som avslutades den 3 maj 2019. Vid verkställigheten framgick att gäldenären saknade tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen,” går det att läsa i konkursansökan. På grund av detta får Hellmertz Elektronik anses vara insolvent och skall därför försättas i konkurs.
Annons
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-2