Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Veoneer Analys | 23 oktober 2019

Veoneers resultat för Q3 – ”bättre än förväntat”

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer redovisar förlust i rörelseresultatet för det tredje kvartalet. Detta till följd av initiativ för marknadsanpassning och en fordonsindustri som haft ett utmanande kvartal. Samtidigt förväntar man sig ett bättre rörelseresultat under kvartal fyra.

Enligt delårsrapporten för det tredje kvartalet noterar Veoneer en nettoomsättning på 462 miljoner dollar, en minskning med tolv procent och minskad organisk tillväxt med tio procent. Försäljningstillväxten Aktiv Säkerhet föll med elva procent, och den organiska tillväxten minskade med åtta procent. Och i delårsrapporten står Veoneer med ett operativt kassaflöde på 61 miljoner dollar. Ett bättre resultat än förväntat, frånsett försäljningen, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Under året som gått har Veoneer infört marknadsanpassnings-initiativ för att ge effektivare balansräkning och förbättra kostnadsstrukturen. Dessa har under det tredje kvartalet ge effekt, enligt Veoneers vd Jan Carlson. – Dessa verksamhetsförbättringar minskade vår rörelseförlust med 15 miljoner dollar sekventiellt trots en lägre organisk försäljning. Främst kommer besparingen från en återhållsamhet inom RD&E som gav lägre kostnader, medan en mindre del kom från nya partnerskap inom Aktiv Säkerhet. Vi har även arbetat framgångsrikt med vårt rörelsekapital, främst kundfordringar och varulager, säger Jan Carlson, i pressmeddelandet. Carlsson berättar att man fortsätter driva förbättringsinitiativen, inklusive samarbetsprojekt och outsourcing-möjligheter, i led med att man anpassar sig till marknadens förutsättningar och driver sin egen utveckling framåt. För fordonsindustrin har det varit ett utmanande sådant, säger vd:n. – På alla våra större marknader var produktionen av personbilar överlag lägre än vad som förväntades i juli. För Veoneer var försäljningsnedgången starkare än den övriga marknaden, då vissa kundprogram nått sitt slut och vi hade en negativ produktmix. Dessutom väntas positiva effekter från försäljningstillväxten för lanseringar av nya kundprogram först under 2020. Och utmaningarna förväntas enligt Carlson att fortskrida ett tag, och hänvisar till följande faktorer: – Ökad volatilitet för prognoser av personbilsförsäljning, kundernas lanseringsscheman och andelen personbilsköpare som väljer de produkter som säljs som extra tillbehör, framför allt i Kina. Veoneer arbetar proaktivt med den inneboende risk som hör samman med att flera nya kundprogram och teknologier lanseras under en kort period de kommande kvartalen. För kvartal fyra räknar Veoneer med ett förbättrar rörelseresultat, jämfört med det tredje. – I flera kvartal framöver kommer vårt fokus vara inställt på framgångsrika lanseringar av kundprogram under 2020 och 2021, marknadsanpassningsinitiativ som driver effektivitet och förbättrar vårt kassaflöde samt att fortsätta vinna nya lönsamma affärer.
Annons
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-1