Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lagercrantz Analys |

Lagercrantz rapporterar stadig tillväxt

Samtliga av den svenska teknikhandelskoncernens divisioner – förutom Mechatronics – visar tillväxt, enligt företagets rapport för det andra kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med sju procent hos Lagercrantz till 954 miljoner kronor (895). Resultat efter finansiella poster gick upp med fyra procent till 100 miljoner (96). Resultatet efter skatt noterar en höjning med sju procent till 78 miljoner (73). Och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 79 miljoner (38). Rörelseresultatet ökade med drygt åtta procent till 126 miljoner kronor (117), där samtliga divisioner, förutom Mechatronics, visade tillväxt. Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 procent (13,1). En god utveckling i flertalet enheter ser bolaget, särskilt inom divisionerna Electronics och Communications, samt att förvärv bidrog positivt. Samtidigt höjer vd:n Jörgen Wigh ett finger för framtida avmattning. – I en annars konjunkturellt och geopolitiskt svårbedömd situation är det glädjande att konstatera att affärsvolymen som helhet varit stabil under halvåret. Samtidigt ser vi tendenser till avmattning med en lägre tillväxttakt som följd. En ökad försiktighet hos vissa av våra kunder leder till att inköpsbeslut och framtidssatsningar tenderar att skjutas på framtiden vilket påverkar våra projektrelaterade verksamheter, säger Jörgen Wigh. Marknadsmässigt ser Lagercrantz fortsatt utveckling i Norden utvecklas, medan avmattningen i Tyskland och Storbritannien tilltog. På exportmarknaderna i Asien, i USA och i övriga Europa ökade försäljningen. – Sammantaget har vi i koncernen en god riskspridning med många olika teknikområden, kundsegment och geografier. Vi följer utvecklingen noga och anpassar satsningar och åtgärder till rådande situation i varje bolag. Det gör att jag ser positivt på framtiden även om konjunkturen skulle bli sämre,säger Jörgen Wigh.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons