Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 25 oktober 2019

Prevas: ”Ett kvitto på att vår förändringsresa ger resultat”

Utvecklingshuset Prevas rapporterar om tillväxt och stabilt resultat under det tredje kvartalet 2019. En uppåtpekande kurva som man bland annat kopplar till sin förändringsresa för att ”förenkla och förädla”.

Siffrorna i Prevas rapport för det tredje kvartalet noterar en ökning i omsättningen på drygt tio procent, som slutar på 176,2 miljoner kronor. Rapporten visar även att Sverige står för merparten av omsättningen med 78 procent, följt av Danmark på 17 procent och ”Övriga” med fem procent. Fördelar man omsättningen per bransch har segmenten Övriga (redovisat som konsumentprodukter), Verkstad och Life Science ett klart övertag med 21, 21 respektive 20 procent. För dessa områden ser Prevas bland annat digitalisering, automation och ett ökat intresse för elektroniska och kommunikativa vårdlösningar som påverkande faktorer. Därefter följer Energi (11 %), Stål och Mineral (9 %) Försvar (8%), Telekom (6 %) och Fordon (4 %). – Våra kunder finns i de flesta branscher. Gemensamt för flertalet är att de vill dra större nytta av de möjligheter som teknikutvecklingen skapat. Under perioden har vi fått fortsatt stort förtroende från företag inom bland annat life science, telekom och verkstadsindustrin, säger Prevas vd Johan Strid. Prevas har i tidigare kvartalsrapporter meddelat om sin förädlingsresa, där man vill ”förenkla och förädla”. En där man bland annat vill göra företaget ”mer dynamiskt, öka energinivån och aktiviteten, öka graden av decentralisering, minska kostnader och förenkla arbetssätt”. Resultatet för kvartal tre landade på 9,1 miljoner, och ger därmed en rörelsemarginal på 5,2 procent. Ett stabilt sådant, som kan kopplas till resan, säger Johan Strid. – Intressant att jämföra är också att föregående år uppgick Prevas resultat till en miljon kronor med en rörelsemarginal på 0,6 procent. Vi ser dessa förändringar, och stabiliteten i årets resultat kvartal för kvartal, som ett bra kvitto på att vår förändringsresa ger resultat.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2