Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Electronics Group Analys | 28 oktober 2019

Beijer Electronics lyfter i senaste kvartalsrapporten

”Efter det något svagare resultatet i kvartal två känns det bra att kunna leverera ett starkt tredje kvartal,” säger vd:n Per Samuelsson.

Orderingången steg från 372 till 405 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 16 procent från 338 till 391 miljoner. Rörelseresultatet tog ett starkt kliv med 69 procent från 17,7 till 29,9 miljoner. Och resultatet efter skatt uppgick till 18,8 miljoner, jämfört med fjolårets siffra på elva miljoner. Summerat känns det enligt Beijer Electronics Groups vd Per Samuelsson skönt att leverera ett starkt tredje kvartal efter det något svagare resultatet i kvartal två. – Beijer Group förstärkte expansionen under det tredje kvartalet och mycket pekar i rätt riktning. Orderingången ökade samtidigt som omsättningen visade god tillväxt och rörelseresultatet förbättrades. Uppgången i resultatet förklaras av ökade försäljningsvolymer, en bättre bruttomarginal och en i övrigt god kostnadskontroll. Kassaflödet har också börjat röra sig i rätt riktning, säger Per Samuelsson. Beijer Electronics noterar en treprocentig ökning i omsättning till 180 miljoner (174,5) och 12,3 miljoner (8,9) i rörelseresultat. Orderingången landade på 165 miljoner (181). – Orderingången utvecklades positivt i Asien och den ökade i USA medan den minskade i Europa. Utfasningen av de fyra produktfamiljerna skapar ryckighet mellan kvartalen och påverkar främst Europa, skriver bolaget. Westermo nådde en omsättning på 182,8 miljoner (138,3) och ett rörelseresultat på 26 miljoner (15,5). Orderingången steg från 168,2 miljoner till 213,9 miljoner, motsvarande 27 procent. – Affärsenheten Westermo blev det stora utropstecknet under det tredje kvartalet. Westermo visade rekord i orderingång, omsättning och resultat under ett enskilt kvartal. Efter en längre period av kapacitetsutbyggnad kan man nu konstatera att leveranskedjan fungerar väl med högre leveransförmåga och kortare ledtider, säger Per Samuelsson. Korenix omsättning slutade på 33,3 miljoner (30,6) och rörelseresultatet på -0,7 (-0,2). Och orderingången noterade 31 miljoner (28). Det negativa resultatet påverkas enligt bolaget av affärsenhetens höga aktivitet inom produktutveckling, vilket har medfört högre kostnader. – Affärsenheten visar därför ett något sämre rörelseresultat under kvartalet. Det finns dock goda förutsättningar för ett positivt resultat under det fjärde kvartalet och att Korenix kan närma sig ett nollresultat för helåret 2019, skriver bolaget. Beijer Group bedömer att bolaget ska kunna öka såväl omsättning som resultat under helåret 2019 jämfört med utfallen för 2018. – Vi ser en viss avmattning hos våra kunder i Storbritannien till följd av pågående Brexit-diskussioner. Vidare så är automationskunderna i Tyskland försiktigare medan vi i övrigt inte ser någon påtaglig avmattning i efterfrågan till följd av en konjunkturnedgång. Vi har även en stark orderbok som är väsentligt högre för samtliga affärsenheter jämfört med samma period föregående år, säger Per Samuelsson.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2