Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Analys | 29 oktober 2019

Förvärvskostnader belastar Hanzas rörelseresultat

Svenska kontraktstillverkaren ser samtidigt positivt på framtiden med ökad lönsamhet redan under inledningen av 2020 och goda möjligheter till nya marknadsandelar.

Siffrorna är inne för den svenska kontraktstillverkaren Hanzas tredje kvartal. Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 497,7 miljoner kronor, vilket var en ökning på 13 procent jämfört med samma kvartal året innan (438,6). En siffra som toppades under det tredje kvartalet, då man omsatte 515,5 miljoner kontra samma period året innan (431,2). Det senaste kvartalet noteras därmed dels för den största omsättningen, men också för den största ökningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten stod också för en ökning och uppgick till 29,1 miljoner (14,1). Berörande rörelseresultatet och resultat efter skatt backade kontraktstillverkaren. Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 17,4 miljoner kronor, jämfört med 19,1 miljoner från samma kvartal i fjol. Och resultat efter skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor (10,7), vilket motsvarar 0,03 kronor per aktie (0,37). Rörelseresultatet belastas enligt Hanza med direkta kostnader om cirka 6,7 miljoner (2,5) hänförliga till förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av den tyska tillverkningskoncernen Ritter. – Förvärvet av Ritter ingår i ”Strategi 2022” som är vår affärsplan för perioden 2018-2022. Flera viktiga delar av strategin har redan genomförts, förutom Ritter, förvärvet av Toolfac i januari och noteringen på Nasdaqs huvudmarknad i mars. Hanza är under fortsatt snabb utveckling med målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner inom några år, säger Hanzas vd Erik Stenfors. Justerat för dessa engångsposter uppgår EBITA till 24,1 miljoner (21,6). EBIT uppgick till 14,3 miljoner (17,1) Vid en titt på kontraktstillverkarens olika segment står Norden, som inkluderar tillverkningsklustren i Sverige och Finland, för den högsta rörelsemarginalen om 8,1 procent. För segmentet Övriga världen – innehållande kluster i Baltikum, Centraleuropa och Kina – landade rörelsemarginalen på 2,4 procent. Detta som en konsekvens av bolagets pågående effektiviseringsprogram. Beträffande effektiviseringsprogrammen har bolaget tidigare meddelat att enheten i Tammerfors har flyttats och integrerats med koncernens övriga verksamhet under sommaren år 2019. Enheten i Kunovice samordnas organisatoriskt med den förvärvade enheten i Zabreh. I Kina anpassas verksamheten på grund av ett breddat kundbehov i och med expansionen till Tyskland. Och i Baltikum pågår ett större effektiviserings- och kundväxlingsprogram. De större projekten i Strategi 2022 är enligt vd:n redan inne i sin slutfas. Lönsamheten för koncernen bedöms därmed öka redan under inledningen av år 2020. – Behovet av en ny strategi för tillverkningsindustrin växer, nu även pådrivet av den ökande miljömedvetenheten hos många produktbolag. Hanza har på kort tid etablerat ett nytt, globalt, tillverkningserbjudande som möter denna efterfrågan. Potentialen är därför stor, speciellt efter vår etablering i Tyskland, säger Erik Stenfors.
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2