Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp Mönsterkort | 29 oktober 2019

Kraftig orderingång för Aspocomp

Stabil försäljning trots osäkra marknadsförhållanden. Så lyder Aspocomps summering när det tredje kvartalet har nått sitt slut. Samtidigt noterade orderingången en ordentlig ökning med 60 procent, och lägger enligt bolaget grunden för ett starkt avslut på det innevarande året.

Försäljningsmässigt tangerar den finska mönsterkortstillverkaren Aspocomp nettoomsättningen från samma period förra året på 6,7 miljoner euro. – Trots osäkra marknadsförhållanden, var försäljningen ändå stabil. Efterfrågan under årets tredje kvartal är vanligtvis svagare eftersom kunder bedriver mindre produktutveckling under sommaren inom alla kundsegment, säger Aspocomps vd Mikko Montonen. De fem största kunderna stod för 54 procent (54) av nettoomsättningen. Geografiskt sett genererades 98 procent (98 procent) av nettoomsättningen i Europa, 1 procent (1) i Asien och 1 procent (1) i Nordamerika. Rörelseresultat sjönk en aning från 0,6 miljoner euro i fjol till 0,5 miljoner. Jämfört med 2018 (8,5%) utgick rörelseresultat till 6,7 procent av nettoomsättningen. Utöver den minskade aktiviteten under sommaren lyfter bolaget fram minskad tillgänglighet för vissa material använda i tillverkningen av mönsterkort och förlängda leveranstider som faktorer. – Detta ledde till en minskning av leveranserna av produkter med högt värde. Detta förbättrades först mot slutet av kvartalet, säger Mikko Montonen. Samtidigt var både nettoomsättningen och rörelseresultat för de gångna tre kvartalen högre jämfört med samma period under 2018. Nettoomsättningen ökade med tolv procent (23 miljoner), och rörelseresultat steg med 66 procent till 2,7 miljoner. Även kassaflödet noterade en ökning till 4,9 miljoner, en dubblering jämfört med 2018. Orderingången, däremot, stod för en stark ökning vid periodens slut på 60 procent kontra förra året och landade på 4,9 miljoner. – Liksom föregående år svängde efterfrågan till mycket stark tillväxt mot slutet av september, och orderboken förstärktes avsevärt från jämförelseperioden. Den förstärkta orderboken kommer ge affärsverksamheten en skjuts under den resterande delen av året, säger Mikko Montonen. Aspocomp räknar med att nettoomsättning toppar 2018 års siffror (29,1 miljoner) med tio procent, och att rörelseresultatet passerar fjolårets landning på 2,9 miljoner.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2