Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© obducat Analys | 30 oktober 2019

Handelskonflikt och ordertapp drabbar Obducat

Samtidigt som det tredje kvartalet visar ett positivt resultat för Obducat har det varit en tuff period ordermässigt för leverantören av litografilösningar.

Jämfört med tredje kvartalet i fjol visar den senaste kvartalsrapporten från litografilösningsleverantören Obducat betydligt större intäkter: 27,6 miljoner kronor, kontra 7,8 miljoner. Även rörelseresultat noteras för ett starkt uppsving med 3,3 miljoner, jämfört med -9,9 miljoner under 2018. Orderingången var "lägre än förväntat" och uppgick till fem miljoner. Detta jämfört med samma kvartal förra året, som landade på 40,6 miljoner. Och kassaflödet efter investeringar noteras till 0,6 miljoner (9,0). Bolaget skriver att en ”avbeställning från en kinesisk kund orsakar uteblivet kassaflöde och intäkter samtidigt som redan erhållna leveranser från leverantörer skapar en oplanerad kapitalbindning.” Konflikten mellan USA och Kina är också en bidragande orsak till den försvagade orderingången, och har enligt bolaget lett till att ”ett flertal orders inte har materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplaner” – Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar våra kunder inom elektronik och halvledarindustrin, skriver bolaget. Obducat ser samtidigt en positiv förändring gällande detta i slutet av fjärde kvartalet. – Bolaget kan konstatera en ökning av aktivitetsnivån hos kunderna mot slutet av det tredje kvartalet vilket förväntas leda till affärsavslut i fjärde kvartalet avseende ett flertal av de utestående offerterna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som skall leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny ”all time high” 2023, skriver bolaget. I samband med kvartalsrapporten gör bolaget en företrädesemission av stamaktier och teckningsoptioner om cirka 32,5 miljoner. Man har även ingått garantiavtal med Modelio Equity AB och Hexamo AB om totalt cirka 26 miljoner.
Annons
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-1