Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powercell Analys |

Kina bakom Powercells försäljningslyft

Högre leveranser till Kina bakom fortsatt ökande försäljning för det svenska bränslecellsbolaget.

Under kvartalet som gått har det svenska bränslecellsbolaget Powercell mottagit ordrar på bränslecellsstackarna S2 och S3 från en global fordonstillverkare, en underleverantör till fordonsindustrin i Kina, det tyska universitetet RWTH Achen och kinesiska Wuhan Tiger. Summerat ökade Powercell sin försäljning under det tredje kvartalet i år med 36 procent, från elva miljoner till 15 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. Bolagets vd Per Wassén förklarar drivkrafterna bakom försäljningsaccelerationen. – Behovet av att minska utsläppen av koldioxid och hälsofarliga ämnen driver på en ökad elektrifiering inom allt fler segment, och i spåren på denna utvecklingen sker nu allt fler tester med bränsleceller och vätgas. – Det är detta som ligger bakom såväl våra ökade leveranser till Kina som de första mer omfattande europeiska fälttesterna av tunga lastbilar med bränsleceller, tester som vi kommer att delta i och som vi kommunicerade efter periodens slut, säger Per Wassén. Rörelseresultatet uppgick till -16,6 miljoner, jämfört med -10,8 miljoner för motsvarande period i fjol. – […] Det försämrade rörelseresultatet beror i huvudsak på planenligt ökade försäljnings- och administrationskostnader samt högre utvecklingskostnader kopplat till vårt gemensamma utvecklingsprojekt för PowerCell S3 ihop med Bosch, säger Per Wassén. Resultatet påverkas enligt vd:n också av en försämrad bruttomarginal, som i sin tur hänger samman med en ”tekniskt mer komplex order på systemsidan vilken krävde mer omfattande kundanpassningar”. – Den tekniskt mer komplexa ordern på systemsidan påverkade vår lönsamhet negativt men var strategiskt viktig eftersom den fört med sig vi utvecklat vår teknologi ytterligare, något som kommer att gynna oss inom alla våra segment, säger Per Wassén. Satsningarna framöver ligger i stor grad i Kina. – För att klara att fortsätta öka vår omsättning satsar vi större resurser på försäljning, inte minst i Kina, där vi efter kvartalet kunde meddela att vi nu har alla tillstånd på plats för etableringen av vårt lokala dotterbolag, säger Per Wassén. Och tillsammans med Bosch. – Vårt avtal med Bosch […] innebär att PowerCell har en ypperlig möjlighet att dra nytta av det ökade intresset för bränslecellsteknologin från fordonstillverkare världen över. Bosch är och förblir den ledande underleverantören inom segmentet och genom avtalet får vi oöverträffade möjligheter att kunna leverera vår teknologi till alla de stora tillverkarna, säger Per Wassén. Powercell arbetar samtidigt med det tyska industriprojektet Autostack Industrie, där man tillsammans med bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen utvecklar en bränslecellsstack för massproduktion.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons