Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Analys | 01 november 2019

Smoltek: ”Vi har tydligt flyttat fram positionerna”

Nanotekningsbolaget rapporterar om nya tekniska insikter och framfart under det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen för det svenska nanotekniksbolaget Smoltek uppgick till 277’000 kronor. Detta jämfört med strax under 1,3 miljoner kronor från samma period under fjolåret, som främst bestod av aktiverade kostnader för forskning och utveckling. Rörelseresultatet noterades till -2,7 miljoner kronor (-2,6). Enligt Smoltek har det tredje kvartalet präglats av ett fortsatt utvecklings- och verifieringsarbete för CNF-MIM-teknologin. – Konkret innebär det att vi har visat upp ytterligare framsteg i form av förbättrad prestanda och inte minst kompletterande data för CNF-MIM-tekniken. Framsteg som vi har kunnat presentera i kundmöten och på viktiga industriella teknikkonferenser, säger Smolteks vd Anders Johansson och utvecklar: – Vi har tidigare lyft fram den låga profilhöjden för vår CNF-MIM-teknik som en tydlig fördel. Under kvartalet har det blivit allt tydligare att denna egenskap kan bli en utslagsgivande fördel. Ledande aktörer som vi för samtal med efterfrågar allt tunnare kondensatorer för integration i kommande kretsar, tunnare än vad konkurrerande lösningar kan erbjuda. Orsaken är att man vill placera kondensatorer mellan processor-chiplets och bärarsubstrat där tillgänglig höjd är på väg ner under 20 mikrometer. Här kan vår teknik på ett konkret sätt bidra till ännu högre processorprestanda då kondensatorernas placering får en direkt påverkan på denna. Det tidigare etablerade samarbetet med forskningsinstitutet med Imec, avseende CNF-MIM-demonstration i industriellt processformat, går enligt bolaget framåt. – Vi fortsätter vårt gemensamma arbete med målsättningen att hitta ett så kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt säkert upplägg som möjligt. Det är en särskild utmaning att arbeta med wafers med kolnanostrukturer processade utanför deras processmiljö, skriver Smoltek i rapporten. För att ta sig an utmaningen pågår ett arbete mot ett partnerskap med en processteknikleverantör för kolnanoprocessen. – Att säkerställa tillgång till processteknik och support för vår kolnanoprocess i industriella format är centralt för att våra kommande licenstagare ska kunna planera för industriell produktion, säger Anders Johansson. Anders Johansson blickar nu framåt med tillförsikt. – Vi har tydligt flyttat fram positionerna inom flera viktiga områden på väg mot licensaffärer. Organisationsmässigt har Smoltek rekryterat till positionen Vice President Product Management och utökat FoU-avdelningen. Planen är att utöka ytterligare, bland annat med en heltidsanställd CFO från årsskiftet.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2