Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Mönsterkort | 06 november 2019

NCAB går framåt – trots kännbara tullar

NCAB rapporterar om fortsatt tillväxt trots att takten har mattats av. Samtidigt skiljer sig utvecklingen mellan segmenten mer än tidigare – där USA fortfarande är en tuff nöt.

Nettoomsättningen för mönsterkortsleverantören ökade med fem procent och slutade på 439,8 miljoner kronor, jämfört med 411,2 miljoner under samma period förra året. EBITA uppgick till 46,3 miljoner (42,2), motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 procent (10,2). Rörelseresultatet gjorde ett hopp från 41 till 45,9 miljoner, med en rörelsemarginal på 10,4 procent (9,8). Och resultatet efter skatt noteras till 38,5 miljoner (32,5). Orderingången steg med med nio procent till 446,6 miljoner (411,2). – Tillväxten fortsätter för NCAB även om takten har mattats av. Orderingången växer fortfarande på hälsosamma nivåer. Vi har en ökande bruttomarginal och EBITA-marginal, säger NCAB Groups vd Hans Ståhl. Samtidigt skiljer sig utvecklingen mellan NCAB:s segment mer än tidigare, berättar Ståhl. Segmentet Nordic (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland) redovisar en nettoomsättning på 128,5 miljoner och EBITA på 28,3, vilket innebär ökningar med 25,1 respektive 54,1 procent jämfört med samma period i fjol. – Det är spännande med den kraftiga tillväxten i Norge som kommer från ett flertal olika elektronikföretag. I Danmark är det glädjande att se de mycket positiva effekterna av vårt förvärv av Multiprint och att vår orderingång har mer än fördubblats jämfört mot föregående år. Lönsamheten har i den förvärvade verksamheten ökat genom implementeringen av NCAB:s bättre inköpspriser och betalningsvillkor från våra fabriker. Vi har även genom förvärvet kunnat addera en ny fabrikspartner. Europa-segmentets nettoomsättning landade på 168 miljoner blankt, vilket innebär en ökning på en procent från fjolårets 166,3 miljoner. EBITA-resultatet föll med minus 39,2 procent och slutade på 9,3 miljoner (15,2). – I Europa fortsatte den generella avmattningen av industrikonjunkturen med negativa tillväxttal i NCAB:s stora marknader, inte minst i Tyskland. Trots detta har NCAB sett en tillväxt i de flesta länderna i detta segment jämfört med tredje kvartalet 2018. Vi har inte heller fått några negativa effekter på våra bruttomarginaler och vi har anpassat takten i våra rekryteringar så att vi håller EBITA-marginalen uppe. För segmentet East (Kina, Ryssland och Malaysia) ökade nettoomsättningen något med 0,2 procent, från 86,2 till 86,4 miljoner. Enligt bolaget noterade flera kinesiska EMS-kunder som levererar till USA en viss avmattning i orderingången under kvartal två, och som märks i omsättningen. Under det tredje kvartalet stod segmentet för en ”markant återhämtning” och ett ”stärkt resultat”, berättar NCAB. Totalt ökade orderingången för East med 25 procent. – Tillväxten i orderingången kom till stor del från kinesiska inhemska kunder där vi genom att jobba nära dem fått in ett antal stora hi-tech-projekt. North America hade ett tungt tredje kvartal med en nettoomsättning på 56,9 miljoner, ett tapp på 16,1 procent jämfört med förra årets notering på 67,9 miljoner. Mätt i dollar var minskningen 23 procent. EBITA slutade på 3,4 miljoner (4,3) och innebär -21,1 procent. Den 10 maj höjdes importtullarna till USA från Kina från tio till 25 procent. Detta påverkade NCAB under föregående kvartal, och har enligt bolaget gjort att USA fortfarande är en utmaning. – Många kunder har avvaktat och hoppats på en sänkning av tullarna, men det känns tyvärr inte längre aktuellt. Vår nya godkända fabrik i Taiwan är en möjlighet framöver, även om det än så länge enbart medfört små volymer, säger Hans Ståhl. – Ser vi till helheten vägde segmenten Nordic och East upp de svagare North America och Europe och vi kunde ändå redovisa en fortsatt tillväxt – även om den dämpats jämfört med tidigare kvartal, säger Hans Ståhl. Trots vikande konjukturer ser man hos NCAB på framtiden med tillförsikt. – Efter nedgången 2009 växte vi kraftigt 2010. Sådana tider gör det svårare för inhemska fabriker i västvärlden som kan tvingas stänga ned, vilket också kan drabba mindre tradingbolag. Det gör det möjligt att ta över kunder och genomföra förvärv som gör att vi står starkare när konjunkturen vänder upp. Det kan också bli lättare att rekrytera specialister. Vår affärsmodell att inte äga några fabriker är extra bra i dessa tider, säger Hans Ståhl. NCAB gick nyligen ut med att Hans Ståhl meddelat styrelsen att han avser att gå i pension under 2020.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1