Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© inission Elektronikproduktion | 07 november 2019

Inission: ”Fortsatt bra fart”

Inission nådde rekordnivåer i omsättning och rörelseresultat under föregående kvartal och noterades för ökningar med 58 respektive 87 procent. Under det tredje kvartalet gick det fortsatt framåt för kontraktstillverkaren.

Sedan kvartal fyra i fjol har den svenska kontraktstillverkaren Inission visat starka formkurvor i omsättning och resultat. Och även fast det tredje kvartalet inte når upp till de tre föregående kvartalens rekordsiffror, är detta det klart starkaste tredje kvartalet på flera år för Inission. Nettoomsättning uppgick till 216 miljoner kronor. En ökning med 39 procent jämfört med samma period under föregående år. Enligt vd:n Björn Lifvergren kommer ökningen från de tidigare förvärvade bolagen Speed Group (Inission Borås), Simpro Holding (Inission Norge) och Sweco Elektronik (Inission Västerås). – Inission Norge, tidigare Simpro Holding, utvecklas väl både beträffande volymtillväxt och lönsamhet, säger Björn Lifvergren. – Genom förvärvet av Sweco Electronik, nu Inission Västerås, kan vi erbjuda våra kunder mer än bara tillverkning och logistik. Nu ingår också konstruktion och utveckling i vårt erbjudande. Att Inission involveras i ett tidigt skede innebär stora fördelar för våra kunder då produkten kan optimeras både gällande funktion så väl som tillverkningskostnad. Detta tillsammans med vårt Inceptionkoncept gör att vi kan möta kundens behov av korta utvecklingstider, säger Björn Lifvergren. Rörelseresultat blev 12,1 miljoner kronor, som efter finansiella poster landar på 10,4 miljoner, och motsvarar en marginal på 4,8 procent. Borträknat engångskostnader i samband med samlokalisering av Inission Pajala till Inission Munkfors hade resultatet varit högre, säger Björn Lifvergren. – Om vi återlägger dessa kostnader hade resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet hamnat på 14,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 6,6 procent. Enligt vd:n börjar man skönja en avmattning i konjukturen. – Till största delen ser vi det hos våra kunder i verkstadsindustrin medan övriga segment fortfarande håller bra nivåer. Avmattningen kan också ses i att komponentsituationen har förbättrats och tillgängligheten av material ökat, säger Björn Lifvergren. Inission gick under slutet på oktober ut med beslutet om att fusionera Noca och Simpro, och att samlokalisera serieproduktionen till fabriken i Lökken verk. – Det ger oss möjlighet att fokusera våra framtida investeringar till en fabrik. Den snabba utvecklingen som flera av våra kunder i Norge har vad gäller miniatyrisering och volymer ställer höga krav på maskin- och automationsutrustning. I Trondheim kommer det att återstå ett försäljningskontor och ett teknologicenter, från vilket vi till en början skall erbjuda våra kunder tjänsterna Inception och Inside. Förenklat är Inception prototyptillverkning och Inside industrialisering med tillhörande rådgivning, säger Björn Lifvergren. Så här långt in på 2019 redovisar Inission en nettoomsättning på 737 miljoner kronor, jämfört med 502 miljoner från samma niomånadersperiod 2018. Rörelseresultatet uppgick till 47,4 miljoner (26,4). Och resultatet efter finansiella poster står på 42,3 miljoner (23,6).
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2