Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV Elektronikproduktion | 07 november 2019

GPV:s omsättning går i taket

Den danska EMS:aren redovisar en ökning i omsättningen på över 100 procent de gångna tolv månaderna.

Från kvartal tre i fjol, till och med kvartal tre i år har den danska EMS:arens omsättning ökat med 130 procent, från 322 till 741 miljoner danska kronor. Detta framgår av bolagets senaste rapport för det tredje kvartalet. Det här betyder att man från januari till och med september i år har genererat en omsättning på 2,2 miljarder danska kronor. Detta jämfört med 903 miljoner under samma niomånadersperiod under 2018. Orsaken till den stora ökningen: fjolårets förvärv av CCS, säger bolagets vd Bo Lybæk i rapporten. – Det är uppenbart att förvärvet av CCS, som slutfördes i slutet av 2018, och den efterföljande integrationsprocessen har tagit upp mycket av vår tid organisation under de senaste nio månaderna. Vi inledde integrationen i januari 2019, då alla våra enheter döptes om globalt för att återspegla GPV:s varumärke, och varje dag sedan dess har vi varit upptagna med att ta det bästa från båda världar. Rörelseresultatet steg under samma period från 37 till 56 miljoner danska kronor. Intäkterna ökade också, från 86 till 143 miljoner danska kronor. Trots stora förändringar i de thailändska och schweiziska valutakurserna och en avtagande efterfrågan hos några av bolagets nyckelkunder på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina, uppger GPV att intäkterna ligger helt i linje med förväntningarna. – Ett handelsavtal mellan USA och Kina skulle säkert undanröja en del oroligheter på marknaden, men det kommer att vara svårt att vända den nedåtgående trenden globalt sett på kort sikt, säger vd:n. I samband med rapporten håller GPV fast vid sina förväntningar för helåret med intäkter på omkring 2,75 miljarder danska kronor. Rörelseresultat sänker man däremot en aning från 190-210 till 190-200 miljoner.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2