Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Elektronikproduktion | 11 november 2019

Tobii vittnar om kraftiga lönsamhetsförbättringar

Det svenska eyetrackingföretaget Tobii följer upp det positiva andra kvartalet med ”starkt förbättrad lönsamhet” inom segmenten Tobii Pro, Dynavox och Tech.

Eyetrackingföretaget Tobii redovisade en nettoomsättning på 359 miljoner kronor under årets tredje kvartal. Det innebär en ökning med 15 procent jämfört med samma period under föregående år (313). Justerat efter valutaeffekter var ökningen åtta procent. – Försäljningstillväxten i kvartalet blev sex procent. Justerat för valuta var dock försäljningen i linje med föregående år vilket främst förklaras av en lägre försäljning av den tidigare I-Serien i samband med växlingen till den nya produkten, säger Tobiis vd Henrik Eskilsson. Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 miljoner kronor (-60). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 30 miljoner (18), Tobii Pro bidrog med 13 miljoner (4) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -73 MSEK (-82). – Tobii Dynavox levererade en starkt förbättrad EBIT-marginal på 14 procent i det tredje kvartalet. Även Tobii Pro står för en stark förbättring av rörelseresultat i kvartalet. EBIT-marginalen blev 13 procent och försäljningen ökade med 18 procent eller 10 procent efter valutajustering, säger Henrik Eskilsson. – Inom Tobii Tech ökade försäljningen till externa kunder med 101 procent eller 86 procent efter justering för valuta. Motsvarande ökningar för den totala försäljningen var 44 respektive 33 procent. I det här kvartalet var det framför allt PC-segmentet och försäljningen av Dells Alienware m15- och m17-datorer som bidrog till försäljningstillväxten, fortsätter vd:n. Försäljningen inom Nisch-applikationssegmentet och de projekterade intäkterna inom VR var dock lägre än de brukar vara, skriver vd:n. Tobii har under och efter kvartalet presenterar Spotlight-teknologin (Tobii Tech) och lanserat I-serien (Tobii Dynavox) och Tobii Pro Fusion. – Sammantaget har vi en starkt förbättrad lönsamhet i både Tobii Pro och Tobii Dynavox i kombination med en kraftigt ökad extern försäljning inom Tobii Tech. Vi har också genomfört två viktiga produktlanseringar som lägger grunden för en fortsatt tillväxt under flera år framåt. Den brittiska konkurrensmyndigheten begärde att Tobii avyttrar Smartbox, som Tobii förvärvade hösten 2018. Tobii överklagade beslutet i mitten på september i år. – Från och med detta kvartal har Smartbox separatredovisats och påverkar inte koncernens eller Tobii Dynavox rörelseresultat. Även jämförelsekvartalen har justerats på motsvarande sätt.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1