Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Insplorion Komponenter | 19 november 2019

Insplorion: ”Bäddat för första försäljningen av luftkvalitetsensor”

Svenska mätföretaget Insplorion rapporterar om ett utvecklingsintensivt tredje kvartal.

Nettoomsättningen för det svenska sensorföretaget Insplorion landade efter det tredje kvartalet på 733 ksek, jämfört med 91 ksek under samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2’084 ksek (1’907), och kassaflödet stannade på -2’763 ksek (2’369). – För mätning av luftkvalitet är kvävedioxid, NO2, den viktigaste gasen att kunna mäta. Det är också den första gasen som vår sensorplattform anpassats till. Utvecklingscyklerna har den senaste tiden gått allt snabbare. Nya prototyper har tagits fram som testats i både laboratorium och vid referensstationer utomhus. Den tekniska kvaliteten har successivt förbättrats och målsättningen sedan början av 2019 ligger fast; att gå in i en kommersiell fas innan årets slut, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist. Parallellt med det tekniska färdigställandet pågår affärsutvecklingen, skriver vd:n. – Utöver samarbetet med Leading Light, där kvävedioxidsensorn integreras i smart gatubelysning, utökar vi användningsområdena för sensorn. Dels för städers tillfälliga behov av mätningar i samband med luftkvalitetsutredningar, dels för tillämpningar som kvävedioxidlarm i slutna utrymmen. Noterbara händelser under kvartalet var att patent beviljats för en batterisensor och för en gassensor. Båda gäller EU, med undantag för batterisensorn som enligt företaget snart även kommer beviljas i Kina. Man har även beviljats 50’000 euro för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas1, samt sålt Acolyte-instrument till Kao Corporation i Japan och Rice University i Houston, USA. – Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, så väl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter, avslutar Patrik Dahlqvist.
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1