Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion | 20 november 2019

Kraftigt minskad försäljning och orderingång för Alelion

Efter ett tufft andra kvartal följer ytterligare ett för den västkustbaserade batteritillverkaren Alelion, som nu fokuserar på nya kundsegment och kraftfulla kostnadsanpassningar.

Nettoomsättningen hos batteritillverkaren Alelion minskade under kvartal tre i år till 11,7 miljoner kronor, jämfört med 33,2 miljoner från samma period under föregående år. Under tredje kvartalet 2018 noterade bolaget en orderingång på 44,5 miljoner kronor. I år landade den på 6,1 miljoner kronor. Förklaringen enligt bolaget är att truckmarknaden har förändrats då de stora trucktillverkarna ”insourcar tillverkningen av batterier till de egna fordonen och som kortsiktigt inneburit stora volymtapp.” – Siffrorna för det tredje kvartalet visar tydligt de negativa effekterna av den minskade försäljningen till de stora trucktillverkarna som under kvartalet föll snabbare än förväntat, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion. Rörelseresultatet uppgick till -12,4 miljoner kronor (-14,6), och rörelsemarginalen till -106,3 procent (44,0). Rörelsens kostnader minskade till -32,9 miljoner (-53,6). – Resultatet har också påverkats negativt av att utvecklingsprojekt kopplade till vår nya produktgeneration 3, både varit komplexa och resurskrävande, vilket ökat våra kostnader och försenat produktionsstarten. Rörelseresultatet blev trots detta något bättre än i fjol [...] vilket hänger samman med de kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits, säger Åsa Nordström och fortsätter: – Det handlar både om att vi pressat ner inköpspriserna såväl som våra tillverkningskostnader, något som blivit möjligt tack vare satsningen på en egen och högt automatiserad fabrik. Alelions fokus ligger enligt rapportens nu på att ”minska kostnaderna, korta ner ”time to market” och fortsätta expansionen in i nya segment.” – Vi har under året bland annat satt ett ökat fokus på industriella specialfordon som är ett av de nya segmenten. Här finns tillverkare av ett stort antal olika fordon som under trycket av ökade krav på miljöområdet söker efter innovativa lösningar för en ökad elektrifiering, säger Åsa Nordström. Med en egen fabrik i rullning kan man enligt vd:n bearbeta nya segment, samtidigt som man håller fast vid verksamheten inom trucksegmentet. – Att behålla ett ben i trucksegmentet är viktigt eftersom det ökar våra volymer och våra skalfördelar, men också för att det tvingar oss att hela tiden förbättra vår effektivitet vilket gynnar oss även i andra segment, säger Åsa Nordström. Samtidigt som det enligt Åsa Nordström har varit en period av ”förändring, anpassning och tuffa omställningar”, säger vd:n att de marknadsmässiga förutsättningarna för teknologierna man är verksamma inom förbättras kontinuerligt. – Med lägre löpande kostnadsnivåer, med en mer effektiv och automatiserad produktion, med en ny produktgeneration som lanseras i början av nästa år och med ett tydligare fokus på kund/marknad, har vi goda skäl att se framtiden an med tillförsikt. Vi skall göra vårt yttersta för att ta tillvara dessa goda förutsättningar, avslutar Åsa Nordström.
Annons
2021-09-24 13:56 V18.23.2-1