Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volta Trucks Teknik | 21 november 2019

Svenskduo bakom framtida elektrisk lastbil

Startup-bolaget Volta Trucks är i tagen att ta fram ett klimatsmart och säkert alternativ till dagens dieseldrivna lastfordon.

Går det som Carl-Magnus Nordén och Kjell Walöen vill – grundare respektive medgrundare av cleantec-startupen Volta Trucks – kommer det rulla en elektrisk lastbil på vägarna i framtiden. Svenskduon, som utöver sitt engagemang i Volta Trucks hämtar erfarenhet från Silent Mobility, Volvo Cars och Polestar, utvecklar det elektriska fordonet av flera skäl. Enligt bolagets hemsida vill man dels introducera ett klimatfrämjande transportalternativ. – För det första förändras jordens klimat snabbt. Den globala uppvärmningen orsakas av växthusgaser, särskilt koldioxid, och där är transport är en stor bidragande orsak. IPCC-rapporten om klimatförändringar från 2018 säger att vi har ungefär tio år på oss att radikalt minska våra koldioxidutsläpp för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna, skriver Volta Trucks. – För det andra är problemet med diesel inte bara koldioxidutsläpp, utan även giftiga föroreningar som kväveoxid och partiklar. Dessa kan kan nå mycket höga koncentrationer i stadsområden, vilket är skadligt för alla som andas i stadens luft, särskilt barn. Genom sin innovation vill man även täppa igen säkerhets- och arbetsmiljömässiga luckor som man berättar tynger dagens lastbilskonstruktion. Dels döda vinklar, och dels hytter präglade av buller, vibrationer, ångor och osäker in- och utklättring. Detta ska enligt bolagets specifikation förbättras med större vindrutor, centrerad förarposition, lägre in- och utstegshöjd, skjutbara dörrar samt sensorer och kameror runt om lastbilen för att eliminera döda vinklar. I en intervju med Carl-Magnus Nordén för NyTeknik framgår det att lastbilens totalvikt kommer landa någonstans kring 16 ton, med en räckviddskapacitet på cirka 15 mil med ett batteripack på 150 kilowattimmar i ryggen. Topphastigheten beräknas hamna omkring 80 kilometer i timmen. Enligt NyTeknik sker tillverkning av prototypen och testserien med Storbritannien som utgångspunkt. Som huvudsaklig finansiär för projektet står Byggmästare AJ Ahlström.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1