Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Group Elektronikproduktion | 28 november 2019

Många bollar i luften hos Sensys Gatso Group

Trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso Group berättar i sin senaste kvartalsrapport om flera implementerade projekt. Detta ger en stark orderbok, men intäkterna förväntas rulla in över tid.

Siffrorna från trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso Groups rapport för kvartal tre är inne. Nettoomsättningen uppgick till 73 miljoner kronor, jämfört med fjolårets slutnotering på 95,7 miljoner. Rörelseresultatet efter avskrivningar hamnade på -17,8 miljoner (8,8) och totalresultatet på -6,6 miljoner (1,2). – Den totala försäljningen de första nio månaderna 2019 uppgick till 248 miljoner kronor, något lägre än föregående år (256). Det är helt i linje med våra förväntningar då den starka orderboken från 2018 till stor del fortfarande behöver omvandlas till intäkter säger Sensys Gatso Groups vd Ivo Mönnink. Bolaget berättar att man under andra och tredje kvartalet implementerade ”ett flertal stora och komplexa projekt parallellt”. – Sensys Gatso lever i en miljö där långa säljcykler kan förekomma. Så är definitivt fallet när vi implementerar stora, innovativa och komplexa projekt. Från order inkomna framförallt under 2018 genomför vi just nu tre stora projekt i Frankrike, Nederländerna och USA. Gemensamt för dessa projekt är en betydande andel TRaaS, ungefär 45 procent. Programmen förväntas generera årlig avkastning under många år framöver, både intäkter och marginal. Orderingången slutade på 79,3 miljoner, kontra 100,7 miljoner från föregående år. – Den redan starka orderboken för 2019 befästes av framförallt nya order från USA, Frankrike, Förenade Arabemiraten och Sensys Gatsos nya latinamerikanska marknad Colombia. Den totala orderingången uppgick till 320 miljoner kronor, något lägre (5 procent) än föregående år (337), säger Ivo Mönnink. Bolagets kassaflöde uppgick till 23,9 miljoner och har enligt vd:n varit på ”break-even” de senaste sex kvartalet. – Tillgängliga likvida medel har under samma period minskat från 117 till 66 miljoner kronor. Minskningen är relaterad till återbetalning av ägarlån på 10,2 miljoner kronor och investeringar i anläggningstillgångar på 40,6 miljoner kronor. Investeringarna i anläggningstillgångar är framförallt hänförliga till verksamheten i USA och utveckling av vår nya FLUX-plattform, säger Ivo Mönnink. Trots tidskrävande implementeringstider blickar trafiksäkerhetsbolaget framåt med ett ”växande tjänsteutbud” i ryggen. – På samma sätt är vi väldigt stolta över att ha introducerat en innovativ lösning som adresserar ett viktigt socialt problem med oförsäkrade förare, för oss en helt ny affärsmöjlighet USA, säger vd:n. – Avslutningsvis, med tanke på den starka orderboken, den växande intäktsbasen och inträdet i Colombia, ett land på den stora latinamerikanska marknaden, så har vi skapat en solid bas för framtida tillväxt, avslutar Ivo Mönnink.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1