Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Panasonic Elektronikproduktion | 28 november 2019

Panasonic säljer av halvledarverksamheten

Panasonic Corporation har inlett en process att överlåta sin halvledarverksamhet (Panasonic Semiconductor Solutions) till taiwanesiska Novuton Technology, som ingår i Winbond Electronics Group.

Panasonic har över en längre tid möblerat om i verksamheten. Detta har medfört såväl avyttringar av affärsenheter, som förflyttningar av produktionsenheter, med samriskbolaget Tower Semiconductor som mottagare. En konstellation där TS äger 51 procent, medan Panasonics halvledarverksamhet innehar 49 procent av kakan. Den senaste bolagshändelsen, där halvledarverksamheten – inkluderat samriskbolaget – nu ska säljas till taiwanesiska Novuton Technology, är inte av en helt ny karaktär. För den som minns, passades fabrikerna i Singapore, Indonesien och Malaysia under 2014 vidare till UTAC Manufacturing Services. Varför Panasonic agerar som de gör motiveras av bolaget med att man ser en starkare affärsverksamhet – där man i stället agerar som ett tillgångsbolag, uppbackat av fortsatta investeringar – som ett avgörande drag. För att stärka sin konkurrenskraft och minska affärsrisker har man vidtagit åtgärder så som konsolidering och nedläggning av kontor och produktionsanläggningar i och utanför Japan. Bolagshändelser som i kombination med Novuton-affären anses leda till en stabil miljö för att halvledarverksamheten ska fortsätta växa och utöka sitt avtryck, skriver Panasonic i ett pressmeddelande. Affären förväntas vara avslutad i juni nästa år, med följande resultat. Panasonic Industrial Semiconductor Asia, som ansvarar för utveckling och försäljning av halvledare, kommer överlämnas till ett företag ägt av Novuton baserat i Singapore. Vissa anläggningar och lager kopplade till Panasonic Semiconductor (Suzhou) kommer gå till en Novuton-ägd enhet i Kina. Enligt ett uttalande i ett pressmeddelande från Novuton själva ser man genom detta en stor potential att öka sin närvaro i segmentet – både sett till skala och volym – samt tillgång till större resurser att bedriva forskning och utveckling. Samtidigt spår man möjligheter att fånga upp de växande trenderna inom elektrifiering, automation och industrin.
Annons
2022-08-10 13:14 V20.7.6-2