© 4designersart dreamstime.com Teknik | 29 november 2019

Kartläggning: Kinesiska förvärv av svensk elektronik

Ett kraftigt ökat intresse från Kina för europeisk teknik har blivit så pass stort att de har dragit ögonen till sig från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Jerker Hellström med kollegorna Oscar Almén och Johan Englund från FOI har kartlagt kinesiska bolagsförvärv som har skett i Sverige under 2010-talet. Studien identifierar 51 företag som bolag i Kina, inklusive Hongkong, har tagit kontroll över genom förvärv sedan 2002. Utöver dessa har de kinesiska bolagen även förvärvat minoritetsägande i ytterligare 14 företag. Totalt landar man på 65 kinesiska bolagsförvärv, utspridda över en rad olika kategorier. Men det största fyndet som FOI har gjort är att drygt hälften av dessa förvärv ”korrelerar med de framtidsteknologier som den kinesiska staten är i behov av”. – Vi har inte undersökt graden av statlig inblandning i affärerna, men kan konstatera att det finns en korrelation med de statliga intressena, tillägger Johan Englund, i ett pressmeddelande. Behoven räknas in i den statliga industriplanen Made in China 2025 (MIC2025) och lanserades 2015. Enligt den fullständiga versionen av FOI:s kartläggning lade man genom planen luppen på ”tio breda teknikområden”, inom vilka Kina i högre grad ska ”bli självförsörjande och i vissa fall världsledande”. Bockar vi inledningsvis av relevanta affärer som i kartläggningen räknas till de köpeskillingsmässigt största är det utan tvekan: Zhejiang Geelys förvärv av AB Volvo, Volvo Cars AB och Polestar Performance, samt Evergrandes förvärv av NEVS. – Det finns ett antal större förvärv som är allmänt kända. Men vi ser att många förvärv av mindre bolag har passerat under radarn, säger Jerker Hellström, i pressmeddelandet. Under den här tioårsperioden har det skett sju kinesiska förvärv av svenska bolag som faller under vårt specifika rapporteringsområde. Dels halvledartillverkarna Ascatron och Norstel, samt Imego (MEMS-sensorer) och Silex Microsystems (halvledare/MEMS). Listan inkluderar också Anima (smarta klockor), Century Europe (stöldskydd/övervakningsutrustning) och Victor Hasselblad (fotografisk utrustning). (Värt att nämna är dock att vissa av dessa bolag har sedan de förvärvades fått nya ägare ytterligare en gång.)
FöretagBranschVerksamhetÅrAndelKöpare
AnimaElektronikSmarta klockor2015100%Goertek
AscatronElektronikTillverkning av halvledare2016Uppgift saknasInteBridge Technology
Century EuropeElektronikStöldskydd/övervakningsutr.2012100%Century (Hangzhou) Co Ltd
ImegoElektronikMEMS-sensorer2014100%Uppgift saknas
NorstelElektronikHalvledare2016100%An Xin Capital LLP
Silex MicrosystemsElektronikHalvledare/MEMS2015100%Nav Technology Co Ltd
Victor HasselbladElektronikFotografisk utrustning2017>51%DJI Technology Co Ltd
Källa: FOI Utöver att händelserna har ägt rum i sig, gör FOI intressanta kopplingar till kinesiska statliga intressen. I kartläggningen framgår det att EU:s handelskammare – i samband med lanseringen av industriplanen MIC2025 – bland annat märkte av markant ökning av kinesiska investeringar inom halvledarsektorn under 2015 och 2016. Under samma årsperiod som ovanstående affärer klubbades igenom – 2014 till och med 2016 – inrättade den kinesiska regeringen en statligt finansierad fond för att utveckla halvledarsektorn. Fonden gick under namnet China Integrated Circuitry Industry Investment Fund, eller ”Big Fund”, och är en del i ett utvecklingsprogram som ska ha lanserats under samma år. Ytterligare en slutsats som dras är att samtliga sju bolagsförvärv i kategorin elektronik har skett i enlighet med MIC2025. Detta jämfört med fordonsindustrin, där sex av sju bockas av, och ICT (informations- och kommunikationsteknologi), där tre av åtta bolagsförvärv till industriplanen.
FöretagBranschVerksamhetÅrAndelKöpare
AB VolvoFordonsindustriLastbilstillverkning201815,6%Zhejiang Geely
NEVSFordonsindustriElbilstillverkning201951%Evergrande Group
Polestar PerformanceFordonsindustriElbilstillverkning2015100%Zhejiang Geely Holding Group
Preh SwedenT EngineeringFordonsindustriKraftelektronikutveckling2018100%Ningbo Joyson Electronics
T EngineeringFordonsindustriStyrsystem hybrid, el & förbr.2014100%Dognfeng Motor Corp
Volvo CarsFordonsindustriBiltillverkning2015100%Zhejiang Geely Holding Group
Källa: FOI
FöretagBranschVerksamhetÅrAndelKöpare
AmanzitelICTProdukter för datanätverk201151%DingLi Communications Corp
Geosolution GöteborgICTSatellitpositionering2015100%Hi-Target Surveying Instrument Co Ltd
Leax Arkivator TelecomICTKommunikationsutrustning201780%HF Oversas
Källa: FOI Samtidigt som studien tillför mycket ny information har det enligt FOI blivit uppenbart i arbetet med kartläggningen att de tillgängliga datakällorna saknar grundläggande information som behövs för att skapa en komplett bild av bolagsförvärven i Sverige. – Mörkertalet när det gäller förvärven av svenska bolag är troligtvis stort. Så vi hoppas att fler intresserar sig för ämnet och tar vid där vi nu avslutar arbetet, säger Oscar Almén, i pressmeddelandet.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1