Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Daimler Elektronikproduktion | 03 december 2019

Tusentals Daimler-jobb väntas försvinna

Fordonstillverkaren har i samråd med General Works Council kommit överens om att minskad sysselsättningsgrad är nödvändigt för att dra ner på kostnaderna och i sin tur öka effektiviteten och flexibiliteten.

Fordonstillverkaren Daimler strömlinjeformar verksamheten och siktar på att reducera den globala arbetskraften i tusental fram till slutet på 2022. Detta framgår av ett pressmeddelande. Nedskärningarna uppges drabba produktion, administrativa poster och ledande befattningar. Kostnadsbesparingarna fram till och med ovanstående tidsangivelse uppgår till 1,4 miljarder euro – motsvarande 14,2 miljarder kronor – och sker som följd av ett rådande skifte inom fordonsindustrin mot ”CO2-neutral mobilitet”. Ett mål som i sin tur kräver stora investeringar. Daimler säger att man bland annat kommer använda sig av "naturliga fluktuationer" som medel för att reducera arbetskraften. Samtidigt kommer man att utöka möjligheterna till deltidspension, i kombination med ett avgångsprogram ämnat för administrativa poster. Man har samtidigt kommit överens med arbetstagarrepresentanter att sänka ytterligare personalkostnader och minska antalet arbetstimmar per vecka. Det överenskomna, tyska jobbskyddet som tecknades i samband med formandet av Daimler AG – involverande Mercedes-Benz Cars & Vans och Daimler Trucks & Bus – står intakt och gäller fram till slutet på 2029. Implementeringen av överenskommelsen kommer utformas tillsammans med arbetstagarrepresentanter under de kommande veckorna.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1