Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson
Teknik |

Miljardböter för Ericsson i USA

I fredags meddelade Ericsson att man ingått en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartement (DOJ) gällande gamla brott mot den amerikanska korruptionslagstiftningen, U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

Uppgörelserna rör historiska brott mot FCPA fram till och med första kvartalet 2017. Även om bolaget hade ett program för regelefterlevnad och ett stödjande kontrollramverk var dessa inte implementerade på ett fullgott vis. Närmare bestämt agerade vissa medarbetare i några marknader, varav vissa var högre chefer i dessa marknadsområden, otillbörligt och bortsåg medvetet från att implementera tillräckliga kontroller. De hade möjlighet att genomföra transaktioner för illegitima syften och tillsammans med personer underställda dem använde de sofistikerade upplägg för att dölja sina missgärningar. Uppgörelsen avslutar Securities and Exchange Commission's (SEC) och DOJ:s utredningar i Ericssons och dess dotterbolags efterlevnad av FCPA. DOJ:s förfarande är av straffrättslig karaktär medan SEC:s förfarande är civilrättsligt och dessa myndigheter utför sina utredningar oberoende av varandra. Mot bakgrund av detta har DOJ och SEC kommit fram till olika slutsatser baserat på samma faktaunderlag. Bolaget har ingått ett så kallat Deferred Prosecution Agreement (DPA) med justitiedepartement i syfte att nå en uppgörelse gällande de överträdelser av FCPAs regler om mutor i Djibouti. Genom avtalet träffas också en uppgörelse beträffande anklagelser om bokföring och redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam. Beträffande ärendet i Djibouti har Ericssons dotterbolag i Egypten idag erkänt sig skyldigt till mutbrott. Som en del av uppgörelsen kommer Ericsson att betala böter om 520,65 miljoner dollar. Med SEC har Ericsson godtagit ett domslut beträffande påstådda överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam och beträffande mutor i Djibouti, Kina och Saudiarabien. Som en del av uppgörelsen kommer Ericsson att betala en finansiell sanktion om 458,38 miljoner dollar, samt 81,54 miljoner dollar i ränta som upparbetats fram till uppgörelsen. Ericsson säger själva att de vid sidan av utredningarna har, sedan 2016, genomfört en omfattande genomlysning av bolagets anti-korruptionsprogram tillsammans med externa rådgivare med expertis på området. Baserat på denna genomlysning har Ericsson vidtagit betydande åtgärder för att förbättra sitt program för etik och regelefterlevnad. - Dessa tidigare misslyckanden gör mig upprörd. Att nå en uppgörelse med de amerikanska myndigheterna gör det möjligt att avsluta detta kapitel i vår historia. Vi kan nu gå vidare och bygga ett starkare bolag, säger vd Börje Ekholm i ett pressmeddelande. - Uppgörelsen med SEC och DOJ visar att vi inte alltid har levt upp till våra egna krav på hur affärer ska göras på rätt sätt. Händelserna visar på vikten av faktabaserat beslutsfattande och av en kultur där vi tar tag i svårigheter och där alla medarbetare vågar uttrycka sin mening. Vi har outtröttligt arbetat för att implementera ett robust program för etik och regelefterlevnad. Detta är ett ständigt pågående arbete, fortsätter Ekholm. Det totala bötesbeloppet landar på 1,06 miljarder dollar (eller 10,1 miljarder kronor), täcks fullt ut av den avsättning på 11,5 miljarder kronor som Ericsson gjorde under det tredje kvartalet 2019.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons